Zaangażowanie podmiotów

Ważne jest, aby wszystkie kluczowe podmioty zostały zaangażowane na najwcześniejszym możliwym etapie. Można to uzyskać przez audyt studyjny zakresu lub przez budowę sieci i kontakty. 

Lista podmiotów, które powinny zostać zaproszone do dialogu ZZOP, musi obejmować przedstawicieli rządu oraz sektora prywatnego i grup organizacji pozarządowych. Powinni się na niej znaleźć urzędnicy służby cywilnej, przedstawiciele władz wybieralnych, użytkownicy zasobów, biznesmeni itp. 

Podmioty, które były zaangażowane w formułowanie polityki i zasad wykorzystania zasobów w obszarach przybrzeżnych, z większym prawdopodobieństwem będą te polityki i zasady wspierać. Należy wspierać partnerstwo publiczne przez środowisko zarządzających w celu zapewnienia jakości, efektywności i równości propozycji w zakresie zarządzania. 
 

Poniżej wyszczególniono kluczowe dziedziny społeczno-ekonomiczne, które są zalecane w Ogólnoeuropejskim Kodeksie Postępowania w Obszarach Przybrzeżnych:
rolnictwo;
obrona wybrzeża;
obrona narodowa; 
energetyka;
rybołówstwo i hydroponika;
leśnictwo;
przemysł;
turystyka i rekreacja;
transport;
urbanizacja;
gospodarka wodna.