Uczestnictwo symboliczne

Uwzględnienie opinii publicznej.

Deweloper prosi o informacje lub zaprasza opinię publiczn± do wyrażenia swojej opinii w celu lepszego zrozumienia sytuacji i uzyskać lepszy wgl±d w omawiane kwestie. Obejmuje:

Rozpowszechnianie informacji.

Najłatwiejszym sposobem komunikacji pomiędzy deweloperem a opini± publiczn± jest ci±głe informowanie stron o procesie podejmowania decyzji, ale bez zapewnienia możliwo¶ci komentowania czy uczestniczenia. Obejmuje: