Zrozumienie projektu i redukcja publicznego sprzeciwu

Rzeczywisty udział pomaga w uzyskaniu szerokiego publicznego poparcia dla ostatecznego planu i redukcji sprzeciwu publicznego na etapie realizacji projektu. Spóźnione lub niewystarczające partnerstwo publiczne prowadzi do sprzeciwu wobec projektu.

Dla przykładu: wały przeciwpowodziowe w Bangladeszu, zbudowane wielkim kosztem jako część scentralizowanego planu kontroli powodziowej, są często przerywane przez rolników, aby woda docierała do ich upraw podczas pory suchej. W porze monsunowej te same przerwy w wałach prowadzą do powodzi.

Konsultacje, uczestnictwo i zaangażowanie publiczne na wczesnych etapach projektu może zapobiec rozpowszechnianiu plotek i pojawianiu się negatywnego postrzegania, które bardzo trudno zmienić, kiedy zostaną zakorzenione.