Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Wnioski

Po zakończeniu modułu dotyczącego partnerstwa publicznego można wyciągnąć następujące wnioski:
  • Partnerstwo publiczne stymuluje poparcie dla politycznego podejmowania decyzji. Jest ono skutecznym i efektywnym narzędziem tworzenia świadomości wśród ogółu społeczności i rozwoju obszaru przybrzeżnego w sposób zrównoważony. 
  • Istnieją różne poziomy partnerstwa publicznego, od uczestnictwa symbolicznego do dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. 
  • W celu zaangażowania opinii publicznej można stosować różne strategie i techniki. Ich wybór musi zostać dokonany w oparciu o aktualną sytuację w danym kraju. 
  • Partnerstwo publiczne jest ściśle powiązane z ocenami oddziaływania na środowisko (EIA), które zalecają zaangażowanie opinii publicznej na określonych etapach procedury oceny oddziaływania. 
  • Konwencje międzynarodowe oferują ramy dla tworzenia krajowego i regionalnego prawodawstwa w zakresie partnerstwa publicznego. 
  • Różne studia przypadków przedstawiają różnorodność stosowania partnerstwa publicznego w różnych krajach. 
     
 

 
 
Back Forward