Partnerstwo publiczne
 
 
 
 
 
Wprowadzenie
  Cele modułu
Wprowadzenie do partnerstwa publicznego
Partnerstwo publiczne i ZZOP
Dlaczego partnerstwo publiczne?
Cele
Korzy¶ci
Ryzyka
Praktyka
Poziomy partnerstwa publicznego
Techniki i strategie
Organizacja partnerstwa publicznego
Partnerstwo publiczne a oceny oddziaływania na ¶rodowisko
Ramy prawne
Studium przypadku
Holandia
Polska
Rosja
Turcja
Ukraina
Wnioski
Wnioski
¬ródła
Literatura
Słownik