Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Poziomy partnerstwa publicznego

Pojęcia takie jak "opinia publiczna" i "zainteresowana opinia publiczna" są używane do identyfikacji obywateli, którzy nie są obarczeni odpowiedzialnością administracyjną, ale uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i wdrażania. 

Opinia publiczna musi być zidentyfikowana w odniesieniu do konkretnego zagadnienia. Chociaż wiele projektów trwa latami, to wszystkie one mają skończony czas trwania. Po ich zakończeniu "zainteresowana opinia publiczna" zdefiniowana przez projekt w sposób naturalny rozpada się. 

Można określić różne "poziomy", w zależności od sposobu, w jaki partnerstwo publiczne jest zorganizowane i osadzone w procesie podejmowana decyzji. 

Można rozróżnić cztery podstawowe poziomy partnerstwa publicznego:
 

  1. Społeczeństwo obywatelskie
  2. Uczestnictwo rzeczywiste
  3. Uczestnictwo symboliczne
  4. Manipulacja
PYTANIE DO UŻYTKOWNIKA:

Wymień kilka poziomów partnerstwa publicznego w procesie ZZOP.
 
 
Back Forward