Partnerstwo publiczne
 
 
 
 

Organizacja partnerstwa publicznego

Clark (1994) sugeruje, że partnerstwo publiczne w ocenie oddziaływania na środowisko (EIA – ang. Environmental Impact Assessment) ma do odegrania kluczową rolę w pomocy w zintegrowaniu celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, tj. w przejściu kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, przez działanie jako narzędzie wzmacniające i zwiększające społeczną świadomość delikatnej równowagi pomiędzy ustępstwami ekonomicznymi i ekologicznymi. Zabezpiecza ono również przed złymi lub motywowanymi politycznie decyzjami. Partnerstwo publiczne jest konieczne do zminimalizowania lub unikania publicznych kontrowersji, konfrontacji i opóźnień, i może wnieść pozytywny wkład w proces EIA. Ogólne cele zaangażowania opinii publicznej na różnych etapach procesu EIA były rozważane w niedawnym projekcie badawczym Komisji Europejskiej (EC, 1999) jak podano w tabeli. 

Cele partnerstwa publicznego podczas etapów procesu EIA

Formalne możliwości partnerstwa publicznego w ocenie oddziaływania na środowisko są zdefiniowane w ustawodawstwie. Choć prawa do zaangażowania są w wielu krajach ograniczone do możliwości przeglądania i komentowania końcowych raportów, to konsultacje i uczestnictwo publiczne zasadniczo może występować na każdym etapie procesu EIA. W tabeli zestawiono główne cele zaangażowania publicznego na każdym etapie procesu EIA, wraz ze szczegółowym opisem tych celów (EC, 1999).

W skrócie, literatura pokazuje, że istnieje szereg korzyści z zaangażowania opinii publicznej na wczesnym etapie procesu EIA. Jeżeli uczestnictwo nastąpi wystarczająco wcześnie, wówczas interakcje między opinią publiczną, deweloperem i organem decyzyjnym powinny być kontynuowane przez cały czas trwania procesu EIA, jeżeli chce się osiągnąć pełne korzyści. 

Tabela: Zestawienie celów publicznego zaangażowania w proces EIA
 
 
Etap procesu EIA
Cele uczestnictwa publicznego
Klasyfikacja
Identyfikacja znaczących skutków
Określenie zakresu
  • Identyfikacja interesów i wartości istotnych dla opinii publicznej
  • Identyfikacja priorytetów oceny
  • Promowanie publicznego zrozumienia dla proponowanego projektu
Ocena
  • Opinia publiczna może wnieść lokalną wiedzę i wartości do przewidywania, oceny i łagodzenia skutków
  • Poprawa jakości i akceptowalności raportu EIA
Przegląd raportu EIA
Opinia publiczna przyczynia się do oceny jakości i akceptowalności raportu
Decyzja
Publiczny komentarz na temat akceptowalności skutków projektu
Monitorowanie
Opinia publiczna ocenia skutki, które mogą wystąpić, i wspiera proces zarządzania ekologicznego projektem
Ustawodawstwo

Praktycznie we wszystkich krajowych systemach oceny oddziaływania na środowisko (EIA) istnieją wymagania obowiązkowe, które przewidują:

  • Publikację raportu EIA i udostępnienie go opinii publicznej w publicznym miejscu
  • Zaoferowanie opinii publicznej możliwości zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania komentarzy;
  • Zbieranie publicznych komentarzy i uwag;
  • Wzięcie pod uwagę zdania opinii publicznej przy podejmowaniu decyzji.
Te żądania zawierają "niezbędne minimum" wymagań dla partnerstwa publicznego w procesie EIA. 

W niektórych krajach inicjator projektu musi opublikować raport EIA zezwalając na komentarze publiczne do ostatecznej wersji dokumentu (USA). W innych krajach publikacja raportu EIA i komentarzy publicznych należą do zadań organów państwa (Wielka Brytania). 

W większości przypadków "niezbędne minimum" wydaje się być niewystarczające dla efektywnego uwzględnienia publicznego osądu projektu. Zatem rozszerzenie możliwości uczestnictwa publicznego jest ważną tendencją w procedurach EIA. W szeregu krajów normy dotyczące obowiązkowego udziału publicznego rozciągają się również na inne etapy procesu. Na przykład w Holandii partnerstwo publiczne jest obowiązkowe, nie tylko w odniesieniu do ostatecznego raportu EIA, ale również w fazie formułowania raportu.
 


 
 
Back Forward