Partnerstwo publiczne
 
 

Cele modułu


Głównym celem niniejszego modułu jest przedstawienie czytelnikowi znaczenia partnerstwa publicznego w Zintegrowanym Zarządzaniu Obszarami Przybrzeżnymi. 

Po zakończeniu modułu czytelnik powinien umieć:

  • wskazać główne cele, korzyści i zagrożenia związane z partnerstwem publicznym;
  • wyjaśnić różne społeczne "poziomy" partnerstwa publicznego;
  • rozpoznać różne techniki zaangażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji i ich konsekwencje dla organizacji partnerstwa publicznego;
  • wskazać na główne aspekty w strategiach partnerstwa publicznego;
  • rozpoznać różne podejścia, techniki i strategie w studiach przypadków partnerstwa publicznego z Rosji, Holandii, Polski, Turcji i Ukrainy. 

  •  

 


 
 
Back Forward