Twoja lista może zawierać następujące elementy:

Pozytywne skutki Negatywne skutki

Silny bodziec ekonomiczny do ochrony srodowiska naturalnego, aby nadal czerpać korzyści ekonomiczne z turystyki, a szczególnie ekoturystyki (np. obserwacji ptaków czy wielorybów).

 

Zróznicowanie biologiczne ulega zniszczeniu, ponieważ zrównoważone formy działań gospodarczych, takie jak tradycyjne rolnictwo, sa zarzucane.

Zmiany w postawach ludzi wobec zasobów, zarówno jesli chodzi o turystów, jak i społecznosci, które ich przyjmuja. Tych pierwszych można edukować w zakresie wartości i waznej roli zasobów naturalnych, podczas gdy ci drudzy moga dostrzec w zasobach wzrastająca wartość ekonomiczna.

 

Przeludnienie wraz z rozwojem budownictwa i infrastruktury może oddziaływać na środowisko kulturalne w sposób przeciwny do zamierzonego, zaś pozbawione kultury miejsca staja sie mniej atrakcyjne.
Większe dochody, które moga umożliwić finansowanie ochrony przyrody.

Niewłaściwe wykorzystanie i niepotrzebne zużywanie zasobów naturalnych takich jak woda. Naruszanie czy fizyczne zniszczenie siedlisk może powodować straty w zróżnicowaniu biologicznym, a turystyka może być znaczącym czynnikiem zwiększającym już istniejące obciążenia wrażliwych zasobów przybrzeżnych.

 

Rozwój turystyki może powstrzymać urbanizację i uprzemysłowienie terenów ze względu na ich sprzeczne interesy. Zanieczyszczenia wynikające z nieodpowiedniej gospodarki odpadami lub obciążeń naturalnych ekosystemów.