Niektóre możliwe kryteria:

Usatysfakcjonowani, entuzjastycznie nastawieni goście wracają do domów wyposażeni w nowe wiadomości i zachęcają znajomych do przeżycia takich samych doświadczeń, zapewniając w ten sposób ciągłość biznesu turystycznego w miejscu będącym celem podróży.

Potrzeba uszanowania pewnych zwyczajów i tradycji (aby mogły przetrwać) jest rozumiana, a więc lokalni mieszkańcy nie są obrażani czy lekceważeni.

Społeczności mierzą sukces turystyki nie przy pomocy samej liczby turystów, ale poprzez długość ich pobytu, ilość wydanych pieniędzy i jakość przeżytych doświadczeń.

Turyści nie tylko dowiadują się czegoś o miejscu docelowym. Uczą się również, jak pomóc w zachowaniu jego charakteru, a jednocześnie pogłębić własne doznania związane z podróżą.

Rozbudowa miejsca i liczba turystów są utrzymywane w granicach możliwych do zaakceptowania przez zasoby i są zarządzane tak, by zminimalizować wszelkie ujemne wpływy na środowisko.
Potrzeby miejscowej ludności są zaspokajane poprzez maksymalny udział i zaangażowanie w podejmowanie decyzji. Przedsiębiorstwa związane z turystyką robią wszystko, co w ich mocy, by zatrudniać i kształcić lokalnych mieszkańców, zaopatrywać się u miejscowych dostawców i korzystać z miejscowych usług.
Różnorodność biologiczna jest zachowywana lub powiększana i pozwala na odziedziczenie naturalnego bogactwa przez przyszłe pokolenia.