Poprawna odpowiedĽ:

Dla wielu europejskich urlopowiczów regułę stanowi pobyt w kraju ojczystym. Jest to szczególnie widoczne w¶ród krajów południowych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Francja), ale także w Finlandii. Dla pozostałych podstawow± alternatyw± jest wybór innego państwa Unii Europejskiej. Odnosi się to zwłaszcza do Luksemburga (91% odpowiedzi wskazuje na inny kraj UE), Belgii (74%) i Niemiec (73%).