Poprawna odpowiedź to:

  1. Przemieszczanie się ludzi w czasie i przestrzeni, poza ich własne środowisko w celach wypoczynkowych lub zawodowych.