Możliwe odpowiedzi:

  • Zanieczyszczenia ze statków wycieczkowych, domków letniskowych, pól namiotowych i hoteli przyczyniaj± się do eutrofizacji
  • Wodniactwo i pływanie skuterem wodnym zagrażaj± wyciekami oleju
  • Działania wywołuj±ce hałas, takie jak pływanie statkiem czy skuterem wodnym mog± zakłócać życie dzikiej przyrody, szczególnie w czasie sezonów lęgowych
  • Farby przeciwporostowe stosowane na statkach mog± szkodzić morskim organizmom żywym
  • Łowienie ryb dla zabawy może szkodzić populacji ryb
  • Złe planowanie i nieodpowiednie wykorzystanie terenu rekreacyjnego może zniszczyć naturalne siedliska i krajobrazy
  • Rezerwy wód gruntowych s± wyczerpywane wskutek wysokich wymagań turystów
  • Niszczenie i uszkadzanie ¶rodowiska organizmów żywych powoduje straty w różnorodno¶ci biologicznej