Jesteś tutaj: / Studia przypadków / Turystyka w Arktyce


Opis

Słowa kluczowe:
Problemy i konflikty związane z turystyką podbiegunową.

Europejska turystyka w obszarach podbiegunowych stawała się coraz popularniejsza w ostatnich latach. Ze względu na problemy ekonomiczne w Rosji nawet największe na świecie lodołamacze zaczęły być wykorzystywane do rejsów turystycznych po Arktyce. Obszary przybrzeżne na dużych szerokościach geograficznych są atrakcyjne dla turystów. Europejską część arktycznego wybrzeża Rosji można podzielić na dwa główne obszary:

  • Wybrzeże mórz Barentsa i Białego. Jest to mniej lub bardziej zamieszkały obszar. Jednak istnieją tu podstawowe drogi, domy myśliwskie lub opuszczone osady z poprzedniego okresu.
  • Archipelagi arktyczne. Rejsy na Ziemię Franciszka Józefa i Nową Ziemię mogą obejmować nawet wizytę na Biegunie Północnym na pokładzie atomowych lodołamaczy (np. Jamał) lub helikopterów (czasem ostatnie kilometry pokonuje się na nartach). Te obszary nie mają żadnych stałych mieszkańców. Infrastruktura tutaj jest bardzo słabo rozwinięta albo nie istnieje wcale.

 

Główne problemy

Konflikty związane z turystyką arktyczną są następujące:

Niewystarczająca infrastruktura. Turyści odwiedzający pustkowia Arktyki czasami nie mogą zachowywać się w sposób zgodny z zasadami zrównoważonej turystyki, nawet gdyby chcieli. Na przykład brak specjalnych drewnianych pomostów na niektórych wyspach Arktyki (patrz niżej) prowadzi do zadeptania cienkiej warstwy roślinności. To martwi turystów, ale nie mogą oni tego uniknąć ani zmienić sytuacji. Co więcej, rozbudowa infrastruktury nie jest przewidywana, ponieważ niewielka liczba operatorów turystyki arktycznej nie jest zainteresowana dużymi inwestycjami. Nikt nie może ich do tego zmusić, ponieważ nie ma organów kontrolnych na tym obszarze. Kolejny przykład to Ziemia Franciszka Józefa – z prawnego punktu widzenia jest to obszar chroniony, ale nie ma tam żadnych stałych służb ochrony. Dlatego turystyka na tym obszarze jest właściwie poza kontrolą. Formalnie w skład personelu na statkach turystycznych pływających po Arktyce wchodzą specjalni obserwatorzy z ramienia regionalnych władz ochrony przyrody. Jednak ludzie ci mają zwykle niewystarczające kwalifikacje do pełnienia tej roli (nie jest to ich główna specjalność) i są zależni od operatorów turystycznych, ponieważ organizator nieodpłatnie zapewnia im usługi na takim samym poziomie, jak turystom (w tym wyżywienie w restauracjach wysokiej klasy).

Brak dbałości o procesy przyrodnicze. W regionach arktycznych życie jest silnie skoncentrowane na niewielkich obszarach (roślinność, kolonie ptaków, miejsca lęgowe fok, nabrzeżne siedliska morsów i pola lodowe). Te miejsca są najbardziej atrakcyjne zarówno dla turystów, jak dla przyrody. Jednak przewodnicy często odwiedzają je w trakcie wycieczek pieszych lub rejsów łodziami. Co więcej, takie miejsca są szczególnie często odwiedzane podczas lotów helikopterami z pokładu lodołamaczy turystycznych.

Rozwój turystyki nie jest dobrze zaplanowany. Działalność jest planowana tylko w perspektywie krótkoterminowej.


Niewystarczająca wiedza ekologiczna operatorów turystycznych. Wycieczki lodołamaczami do kolonii ptaków, położonych na skalistych brzegach, nie są szkodliwe, natomiast wycieczki helikopterami są niezwykle niebezpieczne dla piskląt i młodych ptaków. Ściganie morsów czy niedźwiedzi polarnych na pokładzie łodzi motorowych w celu obejrzenia ich z bliska i zrobienia lepszych zdjęć prowadzi do stresu u zwierząt. Jednak są to atrakcje, za które turyści płacą duże sumy pieniędzy. Zatem tylko częściowo jest to niewystarczająca wiedza ekologiczna operatorów, a w większym stopniu chodzi o ich skłonność do ulegania turystom.

Niski poziom wykształcenia. Wiedza ekologiczna operatorów turystycznych i przewodników pracujących w Arktyce nie zawsze jest wystarczająco wysoka. Zwykle nie mają oni specjalnego przeszkolenia zawodowego ani odpowiednich certyfikatów. Specjalny Kodeks Postępowania dla Wybrzeży Arktyki (zarówno dla organizatorów turystyki, jak dla turystów) nie istnieje. Nawet jeżeli organizator imprezy turystycznych nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów, nikt nie kontroluje jego działań.

Ignorowanie pojemności środowiska. Roślinność Arktyki jest niezwykle delikatna, i regeneruje się bardzo wolno. Wizyty dużej ilości turystów w obszarach arktycznych mają negatywny wpływ na roślinność (np. niektóre wyspy archipelagu Ziemi Franciszka Józefa odwiedza każdego lata ponad tysiąc turystów).

Degradacja zasobów przyrodniczych. Degradacja środowiska w Arktyce może być spowodowana niewłaściwym transportem (zespoły turystów-myśliwych są przewożone na miejsca polowań ciągnikami gąsienicowymi). W wielu przypadkach powoduje to naruszenie lub nawet zniszczenie warstwy wiecznej zmarzliny, powszechnej w Arktyce, dalszą erozję krajobrazu i powstawanie wąwozów.


Podmioty, lokalizacja i czas
 
Agencja VICAAR ("Zwycięstwo w Badaniach Arktycznych i Antarktycznych") została założona w roku 1991 w St. Petersburgu. Dyrektorem agencji jest dr Wiktor Bojarski, znany badacz polarny, członek międzynarodowej ekspedycji Transantarctica oraz Międzynarodowej Ekspedycji Projekt Arktyka (Arctic Project), która przebyła Ocean Arktyczny zaprzęgami konnymi i kajakami z Rosyjskiej Arktyki przez Biegun Północny do Kanady. Personel składa się z profesjonalnych naukowców i badaczy polarnych, którzy pracują jako nadzorcy logistyczni, przewodnicy oraz twórcy programów.

W dziedzinie turystyki VICAAR skupia się na celach edukacyjnych i ochronie piękna przyrody. Agencja daje swoim klientom czas i możliwość nacieszenia się, docenienia i poszerzenia wiedzy dotyczącej unikalnych i fascynujących dzikich obszarów. Jej programy są ukierunkowane na zapewnienie wszystkim uczestnikom maksymalnego bezpieczeństwa i minimalizację wpływu na środowisko. VICAAR planuje rozwinięcie tej formy turystyki w bardziej zrównoważony sposób.

Podejście

Działalność w dziedzinie rozwoju zrównoważonej turystyki arktycznej nie jest finansowana w szczególny sposób. To mentalność zespołu w największym stopniu stymuluje agencję VICAAR w kierunku zachowań przyjaznych dla środowiska.

 

 

 

Charakterystyka

Aby uczynić turystykę arktyczną bardziej zrównoważoną, planuje się wykorzystanie następujących głównych form działalności:

  • Rozwój edukacji ekologicznej podczas wycieczek i rejsów
  • Stosowanie "najlepszych praktyk"
  • Podnoszenie świadomości wśród lokalnej ludności w odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody
  • Tworzenie odpowiedniej infrastruktury tam, gdzie to jest możliwe

Dalsze informacje

Strona internetowa: http://www.vicaar.spb.ru/company.htm;
E-mail: vicaar@mail.wplus.net 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top