Jesteś tutaj: / Studia Przypadków/ Belek - Turcja


Opis

Słowa kluczowe
Zrównoważona turystyka, prywatni inwestorzy, zaangażowanie podmiotów, współpraca podmiotów

Kto, gdzie, kiedy?
Organ koordynujący: Stowarzyszenie Inwestorów Turystycznych Belek (Betuyab). Betuyab jest stowarzyszeniem zarządzającym założonym w roku 1988 przez firmy inwestujące w regionie przy wsparciu Ministerstwa Turystyki, które jest również liderem tego stowarzyszenia. Każda firma inwestująca w Centrum Turystycznym Belek jest zobowiązana do członkostwa w Betuyab.
Lokalizacja:
Antalya, Serik, Turcja.
Kiedy:
Proces rozpoczął się w roku 1988 i nadal trwa.

Jak
Cele i działania stowarzyszenia Betuyab są realizowane poprzez współpracę pomiędzy inwestorami, lokalnymi mieszkańcami, stowarzyszeniem i instytucjami oraz odpowiednimi ministerstwami (Ministerstwem Turystyki, Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Leśnictwa itp.). Zapewnione zostało wsparcie usługami konsultingowymi oferowanymi przez różne uczelnie, w tym Uniwersytet Hacettepe oraz Uniwersytet Śródziemnomorski. Wkład w infrastrukturę został wniesiony przez każdego członka Betuyab na początku projektu, i od tamtego czasu pobierana jest comiesięczna opłata członkowska. Projekty o wysokich kosztach są finansowane w równym stopniu (1:3) przez Ministerstwa, instytucje publiczne oraz inwestorów stowarzyszonych w Betuyab.

Charakterystyka
Projekt ma na celu stworzenie "zrównoważonej turystyki" w Centrum Turystycznym Belek.
Znaczącym jest fakt, że – po raz pierwszy w Turcji – wszyscy inwestorzy z danego regionu przekazali zarządzanie instytucji takiej jak Betuyab w celu rozwoju regionu.


  

Uzyskane wyniki
Warte zaznaczenia jest to, że przy tym projekcie – po raz pierwszy w Turcji – wszyscy inwestorzy z danego regionu przekazali zarządzanie instytucji takiej jak Betuyab w celu rozwoju regionu.

  • Ponieważ Ministerstwo Turystyki podjęło decyzję, że rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie nie da się pogodzić z kolejnymi inwestycjami turystycznymi, nowe inwestycje nie są dozwolone.
  • Wszystkie obiekty turystyczne są podłączone do trzech oczyszczalni ścieków. Część ścieków jest wykorzystywana do nawadniania, a reszta jest całkowicie oczyszczana i zrzucana do środowiska.
  • Projekty infrastrukturalne, które wymagały wysokich nakładów finansowych i odpowiedniego planowania, zostały sfinalizowane przed ukończeniem Centrum Turystycznego Belek.
  • Dzięki wsparciu konsultacjami naukowymi ze strony uniwersytetów, kampania przeciwko komarom, muchom i meszkom trwa nadal, osiągając skuteczność na poziomie 90%.
  • Uniwersytety prowadzą badania infrastruktury ekologicznej i jej regionalnego zróżnicowania oraz publikują dokumenty dotyczące różnorodności biologicznej.
  • Opublikowane zostały również rezultaty badań podnoszących świadomość, w tym trzy książki oraz różne plakaty ("100 ptaków regionu Belek", "250 roślin regionu Belek" oraz "20 endemicznych roślin regionu Belek").
  • W lasach regionu umieszczono hydranty przeciwpożarowe oraz zakupiono sprzęt gaśniczy mogący poradzić sobie z lokalnym ukształtowaniem terenu.
  • Dwaj strażacy, zatrudniani i opłacani przez Betuyab, są na służbie przez cały rok, a podczas sezonu, kiedy zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie, są oni wzmacniani przez dodatkowych czterech ludzi. Aby zapobiegać pożarom i innym niebezpieczeństwom, zainstalowano systemy łączności, a ich centrum znajduje się w siedzibie Betuyab.
  • We współpracy z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono różne projekty, protokoły i wspólne prace.

Nauka płynąca z projektu

Sukces Centrum Turystycznego Belek jest związany z nowym, odmiennym charakterem tej organizacji oraz ze wsparciem konsultacyjnym ze strony uniwersytetów.
Ważne jest posiadanie badań, które są poparte naukowo i zorientowane na przyszłość.
Brak rozdziału pomiędzy inwestorami prywatnymi i publicznymi sprzyjała zaufaniu ze strony państwa. Sektor prywatny oraz lokalna społeczność są bardzo pozytywnie nastawieni do Betuyab, co zachęca ich do współpracy.

Komentarze

Konieczne jest określenie pojemności turystycznej regionu, ponieważ wydaje się, że ekosystemy i infrastruktura regionu nie jest w stanie obsłużyć jakichkolwiek dodatkowych inwestycji turystycznych. Należy jednak wspierać turystykę poza szczytem sezonu. Szczególnie Belek jest dobrze znany jako międzynarodowy ośrodek golfowy.

 

Wniosek
Współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami jest ważnym narzędziem w zrównoważonej turystyce.

Informacje kontaktowe

Sirer Aydin, General Manager Head Office: Belek Tourism Investors Association Kuzgun Sokak no. 88/1 06540 A. Ayranc1-Ankara Turkey Tel. 0312 441 54 27 – 441 67 22-23; Fax 0312. 441 54 28
Antalya Office Belek Tourism Center Iskele Mevkii P.K. 3207500 Serik-Antalya Turkey Tel. (0242) 725 56 92-93; Fax (0242) 725 56 94

 

Źródło

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/success/tour3.htm


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top