Jesteś tutaj: / Studia przypadków / Delta Dunaju, Ukraina i Rumunia


Opis

Delta Dunaju jest jednym z największych obszarów podmokłych w Europie. Około 20% obszaru delty leży na Ukrainie, a 80% – w Rumunii. Obejmuje on 150 tysięcy hektarów obszarów aluwialnych, z wyspami, bagnami, dopływami, kanałami i jeziorami, o uznanej bioróżnorodności (w ukraińskiej części znajdują się trzy mokradła objęte konwencją RAMSAR, a jedno w części rumuńskiej). W regionie bytuje ponad 70 gatunków ryb, 225 gatunków ptaków, 500 gatunków roślin i 22 gatunki ssaków. Są wśród nich gatunki zagrożone, jak pelikan kędzierzawy, kormoran mały i orzeł bielik. Dynamiczne procesy naturalne nadają temu regionowi unikalny charakter. Ponad 46 000 ha obszaru delty zostało włączonych do Rezerwatu Biosfery Delty Dunaju w sierpniu 1998 r. Obfitość dzikich gatunków, w szczególności ptaków, sprawia, że delta Dunaju jest potencjalnie doskonałym miejscem do uprawiania turystyki ekologicznej.

 

Kto, gdzie i kiedy?
Gura Portitei leży w południowej części Rezerwatu Biosfery Delty Dunaju, na piaszczystej mierzei między jeziorami limanowymi Razelm i Sinoe a Morzem Czarnym. Ostatnio w Gura Portitei stworzono niewielką miejscowość wypoczynkową, z minihotelem, pensjonatem, zakwaterowaniem na łodziach, kilkoma bungalowami oraz polem namiotowym.
Gura Portita jest doskonale znana z piękna i dzikości swoich krajobrazów. Usytuowana na naturalnej piaszczystej mierzei, oferuje możliwości spędzania wakacji w rezerwacie biosfery oraz na wybrzeżu. Są tu plaże, odwiedzane najczęściej przez młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy lubią przyrodę i wędkarstwo. W pobliżu tych plaż, położonych w rezerwacie biosfery delty Dunaju, można znaleźć różnorodne, bogate ptactwo i faunę. Dostęp do Gura Portitei jest możliwy tylko łodzią ze wsi Jurilovca, położone na drugim brzegu jeziora. Oprócz turystów spędzających urlop w Gura Portita, plaże odwiedzają również osoby przyjeżdżające na jednodniowy wypoczynek.

Plaża Gura Portitei jest położona w niewielkim kurorcie. Są tu toalety, oferowane jest wyżywienie, napoje, lody, a w ruchliwe weekendy pracują ratownicy. Większość turystów preferuje pobyt na plaży z obiektami usługowymi. Jednak ludzie chcą cieszyć się środowiskiem delty Dunaju i morzem w tym samym czasie. Dostęp do kurortu jest możliwy tylko łodziami, odpływającymi ze wsi Jurilovca (położonej na zachodnim brzegu jeziora Razim).
Plaża ta jest dobrze zarządzana przez prywatną firmę, która zbudowała na plaży takie obiekty, jak toalety (wszystkie bardzo czyste), prysznice (z ciepłą wodą, bardzo czyste), restauracje (posiłki i napoje), wieża ratowników, wypożyczalnia łodzi i rowerów wodnych.

Układ plaży w Portita oraz komfort są wysoko cenione przez turystów ze względu na krajobraz i środowisko. Zainstalowano tu niewielką oczyszczalnię ścieków oraz instalację do oczyszczania wody pitnej. Istnieją prysznice z ciepłą wodą, toalety oraz drewniane domki wraz z niewielkim pensjonatem i mini-hotelem. Ze względu na fakt, że obszar ten jest objęty ochroną, rozwój turystyki nie jest dozwolony wszędzie. Administracja Rezerwatu Biosfery Delty Dunaju (DDBRA), która zarządza tym obszarem, w tym plażami, zabrania tutaj rozwijania działalności turystycznej na dużą skalę. Jest to powodem niewielkiej liczby turystów w tym rejonie. Korzystają oni z fakty, że plaże są spokojne i nie są zbyt mocno zagospodarowane. Głównym punktem badań i obserwacji w Portita jest biuro inspekcji ekologicznej DDBRA.

Ryzyko
Tendencje do erozji wybrzeża są obserwowane w rejonie Portita od 1980 roku. To zjawisko pojawiło się w konsekwencji prac hydrotechnicznych prowadzonych na północy, w regionie Sulina. Przedłużenie w głąb morza pirsów z ujścia odnogi Sulina w celu zapobieżenia zamulaniu drogi wodnej zmieniło kierunek prądów, odsuwając je w głąb morza, i w rezultacie plaża w Portita otrzymuje zmniejszone ilości piasku.
Co więcej, warunki hydro-meteorologiczne nie były sprzyjające, i dlatego erozja plaży stała się silniejsza. W tym czasie decydenci uważali za słuszne budowanie twardych budowli w celu zapobieżenia tworzeniu piaszczystej mierzei w Portita, w najbardziej delikatnym rejonie, oddzielającym jezioro Razim od morza.
Opracowane zostały projekty ochrony brzegu w Gura Portitei w celu zapewnienia stabilności na wybrzeżu przez następnych 50 lat. W tej chwili zjawisko erozji w tym obszarze zostało powstrzymane, ale dalej na południe, gdzie nie istnieje ochrona brzegu, proces erozji stał się intensywniejszy.

 

Komentarze i teoria
W wielu regionach podmokłych istnieje potencjał wzrostu form turystyki, które chronią i wzmacniają środowisko. Ten typ turystyki jest czasem nazywany ekoturystyką. Termin ten skupia się na celu, jakim jest ochrona środowiska, bez odniesienia do sposobów jego osiągnięcia. Jest to nowy termin, który stara się objąć zarówno metody, jak i cele odpowiedzialnej turystyki. Odpowiedzialna turystyka odnosi się do sytuacji, w której wszystkie zaangażowane podmioty, lokalni mieszkańcy, firmy i instytucje korzystają na rozwoju branży, która jest zbudowana i zarządzana zgodnie z zasadami zrównoważonego środowiska. Takie podejście, które uwzględnia potrzeby lokalnych mieszkańców, jak również ich środowiska, można nazwać "ekoturystyką dla ludzi". Odzwierciedla on coraz powszechniejsze przekonanie wśród ekologów, że lokalni mieszkańcy nie mogą być pozostawieni poza nawiasem i muszą być beneficjentami, jeżeli przyjazny dla środowiska rozwój ma odnieść sukces.
Nauka płynąca z projektu
Oprócz środowiska naturalnego delta Dunaju oferuje turystom unikalne zabytki historyczne i tradycje kulturalne, które zapewniają dodatkowe przeżycia i doświadczenie. Rozwój ekoturystyki jest silnie zależny od ochrony naturalnych ekosystemów i związanych z nimi wartości kulturowych. Dzięki korzyściom z dobrze zarządzanej turystyki, wpływającym do lokalnej społeczności poprzez lokalnych operatorów, przewodników i obiekty, ekoturystyka poszerza spektrum działalności prowadzonej na mokradłach, utrzymującej ludność w delcie Dunaju, oraz dodatkowo motywują do ochrony mokradeł.

Wnioski
W tym rejonie nie są planowane żadne inne projekty ani działania rozwojowe ze względu na konkretny cel dotyczący ochrony przyrody. W ostatnich latach dokonano znaczących inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki. Zbudowano nowy ośrodek turystyczny z 230 miejscami noclegowymi, na które składają się 72 miejsca w bungalowach, 158 miejsca w drewnianych chatach oraz 3-gwiazdkowy hotel. Zadbano również o odpowiednie miejsca na rozbijanie namiotów. Plan rozwoju turystycznego obejmuje wszystkie obiekty niezbędne dla ekologicznej i zrównoważonej turystyki w tym rezerwacie przyrody. W ostatnim okresie zainstalowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody. Na plaży umieszczono toalety, prysznice z ciepłą wodą, wieżę obserwacyjną dla ratowników oraz trzcinowe parasole dla turystów.

W krótkim okresie nie istnieją zagrożenia, które bezpośrednio dotyczyłyby infrastruktury turystycznej i rybołówstwa. Z drugiej strony występowały konflikty między użytkownikami kontrolowanymi przez administrację DDBR (Rezerwatu Biosfery Delty Dunaju). Jednak ochrona plaży wymaga większej uwagi ze strony władz lokalnych i rządowych w tym konkretnym obszarze, i niezbędne są projekty pilotażowe w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się w przyszłości.
Okoliczna ludność jest zainteresowana przede wszystkim ochroną tego obszaru. Jednocześnie rozwój ekoturystyki tworzy nowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców, co stanowi dla nich alternatywne źródło dochodów, obok rybołówstwa i rolnictwa.

 

 


Dalsze informacje
Claudia Coman e-mail: claudiac@datanet.ro
NIMRD” Grigore Antipa” Constanta, Romania
Zdjęcia: Claudia Coman

Czy wiesz, że...

 

Ćwiczenie dla użytkownika

Jakie rodzaje turystyki są dozwolone w Rezerwacie Biosfery Delty Dunaju?Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top