Jesteś tutaj: / Studia przypadków / Rejon Kingisepp, Rosja

Lokalizacja

W wielu częściach rosyjskiego wybrzeża, turystyka (jeżeli istnieje) rozwijała się w sposób przypadkowy i nieplanowany, i powoduje poważne problemy ekologiczne i społeczne. Działalność turystyczna na Zachodzie i w Rosji różnią się od siebie głównie pod względem rozwoju infrastruktury i celów.

Rosjanie często spędzają swój wolny czas na łonie przyrody, np. na naturalnych plażach, zbierają jagody i grzyby na zimę, łowią ryby (ostatnio przy użyciu niedrogich i skutecznych sieci z włókien typu monofilament), a nieco rzadziej polują (także w sezonie ochronnym). Takie sposoby spędzania wolnego czasu są głęboko zakorzenione w tradycjach i historii.Ocena kodeksu ochrony wybrzeża

Ocena Kodeksu Ochrony Wybrzeża w północno-zachodniej Rosji obejmowała kwestię zrównoważonej turystyki i była prowadzona w ramach projektu pilotażowego w dziedzinie zintegrowanego rozwoju obszaru wybrzeża w rejonie Kingisepp (obwód St. Petersburga). Był on wdrażany wspólnie przez EUCC i Bałtycki Fundusz na rzecz Przyrody (BFN). Sponsorem projektu był program Pin-Matra 1998 Holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Zarządzania Przyrodą i Rybołówstwa.

Jak

Projekt miał na celu określenie, czy wytyczne zawarte w Europejskim Kodeksie Postępowania w Obszarach Przybrzeżnych są właściwie odzwierciedlane w istniejących planach strategicznych i rozwojowych w regionie.

Cele

Głównymi celami projektu były:

 • scharakteryzowanie środowiska obszaru wybrzeża
 • analiza powszechnych praktyk i trendów w zarządzaniu wybrzeżem
 • ocena statusu ekologicznego siedlisk i zbiorowości biologicznych na wybrzeżu oraz określenie negatywnego wpływu ludzkiego
 • wybór tych elementów Kodeksu Ochrony Wybrzeża, które są najbardziej odpowiednie do rozwiązywania problemów związanych z utratą bioróżnorodności w rejonie Kingisepp Russian specificities into consideration
 • wypracowanie zaleceń dotyczących optymalizacji Kodeksu Wybrzeża z uwzględnieniem rosyjskiej specyfiki.

Wnioski

Analiza sytuacji w rejonie Kingisepp wykazała, że zorganizowana turystyka w tym regionie jest słabo rozwinięta.

Jedynie 50% wytycznych Kodeksu Wybrzeża zostało zastosowanych w praktycznym zarządzaniu w rejonie Kingisepp. W szczególności nie były respektowane następujące wytyczne:

 • Integracja rozwoju sektorowego w zarządzaniu wybrzeżem
 • Obszary wyłączone z rozwoju
 • Ochrona krajobrazów lądowych i morskich na wybrzeżu
 • Wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci"

Najbardziej odpowiednimi obszarami dla rozwoju turystyki w rejonie są te, które przylegają do Zatoki Fińskiej. Z tego względu władze podjęły decyzję o budowie kompleksu turystycznego na brzegu Zatoki Narewskiej. Jego planowana powierzchnia to 4500 ha, a jego pojemność rekreacyjna ma wynosić 50 000 osób dziennie. Projekt będzie wymagał dużych inwestycji ze strony lokalnych władz.

Trudności

Główne trudności w praktycznej realizacji zasad Kodeksu Ochrony Wybrzeża zostały sformułowane następująco:

 • Problemy ekonomiczne ostatnich lat w Rosji
 • Brak skutecznych instrumentów motywacji mieszkańców i firm do stosowania metod zarządzania przyjaznych dla środowiska
 • Brak tradycji zachowań przyjaznych dla środowiska wśród ludności


Dalsze informacje
Włączenie (w 1999 roku) zasad i wytycznych Kodeksu Ochrony Wybrzeża i ECMEN do programu ZZOP opracowywanego w rejonie Kingisepp, Rosja, St. Petersburg, BFN

Kontakt: Alan Pickaver - pickaver@eucc.nl;
Dr. Vladimir B. Pogrebov - baltic@teia.org 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top