Jesteś tutaj: / Studia przypadków / Projekt Vainameri – Estonia


Lokalizacja

Cieśnina Väinameri znajduje się w Estonii, we wschodniej części Morza Bałtyckiego, między dużymi wyspami a stałym lądem. Region ten to wiejskie tereny nadmorskie o dużych walorach przyrodniczych.

Opis regionu

Szerokie plaże z rozległymi obszarami trzcinowisk, nadbrzeżne obszary trawiaste i równiny rędzinowe stanowią siedliska dla tysięcy ptaków, wielu gatunków ssaków i rzadkich roślin. Płytkie, czyste morze, w którym światło słoneczne dociera do dna na tysiącach kilometrów kwadratowych, i które również zawiera bogaty świat organiczny. Jednak krajobrazy estońskiego wybrzeża nigdy nie były całkowicie naturalne. Ludzie zamieszkiwali w tym rejonie od stuleci i prowadzili tu działalność rolniczą. Wypas i koszenie traw zawsze były prowadzone wzdłuż wybrzeża.

W drugiej połowie XX wieku degradacja lokalnej gospodarki na wybrzeżu doprowadziła do degradacji wielu wartościowych siedlisk. Otwarte obszary na wybrzeżu, takie jak zalesione łąki, łąki na glebach rędzinowych i rozległe nadbrzeżne tereny trawiaste, które są pełne różnorodnych gatunków, zarosły krzewami. Do ożywienia tego typu ekosystemów niezbędne jest przede wszystkim rozsądne zarządzanie ekosystemami. Kilka estońskich organizacji pozarządowych oraz WWF-Szwecja zainicjowały projekt Väinameri, mający na celu odtworzenie i ochronę półnaturalnych ekosystemów na wybrzeżu przez pomoc lokalnym mieszkańcom w prowadzeniu działalności gospodarczej na niewielką skalę. Główne obszary działalności projektu to rolnictwo, rękodzieło oraz ekoturystyka. Wysoki priorytet w tym projekcie mają również budowanie świadomości oraz edukacja ekologiczna.


 

 

Opis projektu

Element ekoturystyczny jest częścią holistycznego podejścia do zrównoważonego wykorzystania przyrody w tym rejonie. Idea projektu jest do pewnego stopnia podobna do koncepcji łańcucha pokarmowego. Lokalni mieszkańcy, poprzez swoją działalność ekonomiczną, wykorzystują różnorodne zasoby obszaru nadmorskiego, przekształcając krajobraz w bardziej zróżnicowany. Zrównoważony charakter ludzkiej działalności będzie utrzymywał system rolniczo-przyrodniczy w równowadze. Pomagając we wprowadzaniu nowych praktyk w obszarze przybrzeżnym, projekt Väinameri będzie wspierać odtwarzanie wartościowych obszarów, ale doprowadzi także do poprawy w kwestiach społecznych.


 

 

Ekoturystyka, obok rolnictwa i rękodzieła, zapewnia odtworzenie żywotnej społeczności rolników nadmorskich, tworząc dodatkowe źródła przychodów i wprowadzając dywersyfikację działalności.


Wyniki projektu

T\Projekt przyniósł znaczącą poprawę zarządzania krajobrazem nadbrzeżnym oraz ochrony walorów przyrodniczych. Odtworzone zostały tysiące wartościowych nadmorskich obszarów trawiastych, a teraz korzysta z nich ponad 300 sztuk wysokiej jakości bydła mięsnego i owiec. W lokalnych społecznościach stworzono nowe miejsca pracy w branży tradycyjnego rękodzieła oraz w turystyce. W wyniku działalności projektu powstały trzy małe firmy oraz szereg stowarzyszeń.

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie nieformalnej sieci współpracy zaangażowanych podmiotów, która obejmuje około 100 osób.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
Z 2900 ha nadmorskich pastwisk, 2800 ha skoszono, a 110 ha oczyszczono z krzewów. W ramach projektu utworzono 7 szlaków przyrodniczych oraz 4 punkty demonstracyjne. Uruchomiono również trzy różne programy ekoturystyczne, obejmujące obserwacje ptaków, botanikę, lokalne rękodzieło, lokalną żywność oraz zakwaterowanie
(www.arhipelaag.ee/vainameri/).Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top