Jesteś tutaj: / Koncepcje / Pojemność środowiska turystycznego

 

Middleton i Hawkins Chamberlainowie (1997) definiują pojemność środowiska turystycznego (TCC – Tourism Carrying Capacity) jako "taki poziom działalności człowieka, do jakiego dany obszar może się dostosować bez zubożenia terenu, niepożądanych wpływów na zamieszkującą tam społeczność albo obniżenia się jakości przeżyć i doświadczeń odwiedzających".

Światowa Organizacja Turystyki (WTO) proponuje następującą definicję pojemności środowiska turystycznego: "maksymalna liczba osób, które mogą odwiedzić dane miejsce turystyczne jednocześnie, bez powodowania szkód fizycznych, gospodarczych, społeczno-kulturalnych w środowisku oraz niemożliwego do zaakceptowania obniżenia poziomu zadowolenia gości" (UNEP/MAP/PAP, 1997).


Ćwiczenie dla użytkownika

ZZOP jest:

  1. Procesem dynamicznym, wielowymiarowym i ciągłym
  2. Procesem dynamicznym, multidyscyplinarnym i iteracyjnym
  3. Procesem stałym, interdyscyplinarnym i bezustannym

  

Morze Czarne

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top