Jesteś tutaj: / Koncepcje / Zrównoważona turystyka nadmorska

 

Turystyka nadmorska jest uważana za jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin turystyki współczesnej, z piaskiem, morzem i słońcem jako centralnymi atrybutami. Aby stworzyć bezpieczne, stabilne i atrakcyjne obszary nadmorskie z czystą wodą i zdrowymi siedliskami przybrzeżnymi, konieczne jest rozwijanie dobrze zarządzanej, zrównoważonej turystyki nadmorskiej. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi jest najlepszym z dostępnych sposobów na osiągnięcie tego celu.

Zrównoważona turystyka nadmorska może być utożsamiana z:

  • formami zrównoważonego zarządzania wybrzeżem
  • czystą wodą, powietrzem i zdrowymi ekosystemami przybrzeżnymi
  • środowiskiem rekreacyjnym, które jest bezpieczne i chronione dzięki panowaniu nad zagrożeniami przybrzeżnymi, takimi jak erozja, sztormy i powodzie; zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wioślarzy, pływaków i innych użytkowników wody
  • działaniami związanymi z odnawianiem plaż, by utrzymać ich wartość estetyczną i rekreacyjną
  • nagłaśnianiem polityki zmierzającj do ochrony siedlisk dzikiej przyrody.

 

Teren dzisiejszej plaży w zatoce Koege w Kopenhadze (Dania) mocno ucierpiał wskutek erozji. Poprzez zastosowanie metod odtwarzania lądu, takich jak intensywne sztuczne zasilanie plaży, uformowane zostało nowe środowisko. Z terenów zalewu zebrano piasek i zbudowano groblę o szerokości 20 m i wysokości 3 m nad poziomem morza. Został także zrealizowany program nasadzenia roślinności na wydmach, aby ustabilizować teren. Utworzenie kompleksu plażowego tak, by dostosować go do istniejącej geomorfologii, jest przykładem, jak stworzyć zrównoważone zasoby wypoczynkowe bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko.

(Źródło: CM Hall "Geography of Tourism")

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top