Jesteś tutaj: / Koncepcje / Zależność zasobów

Nie ma działalności turystycznej, która w jakiś sposób nie polega na zasobach środowiska. Na przykład bogactwa naturalne są wykorzystywane do zaopatrzenia turystów w ciepło, energię, żywność, urządzenia sanitarne i wodę pitną. Środowisko musi następnie zaabsorbować wytworzone odpady (np. śmieci z gospodarstw domowych). Turystyka często zaniedbuje tę zależność zasobów. Obciążenia wynikające z turystyki mogą być tak duże, że prowadzą do naruszenia równowagi, a w dłuższym okresie czasu do zmniejszania się zasobów.

Na całym świecie zasoby wybrzeży i mórz są dla turystyki bardzo istotne. Rozwój turystyki nadmorskiej dotyczy zarówno wody jak i lądu, lecz często obejmuje zaskakująco wąski teren. Zaledwie kilkumilowa podróż w głąb lądu z tak dobrze znanego centrum turystycznego, jakim jest Riwiera Francuska, może przenieść w obszary praktycznie nietknięte przez turystykę. Jednak infrastruktura potrzebna do wspierania wąskiej strefy turystycznej może rozciągać się daleko poza ten region. Trzeba uwzględnić usługi takie jak ujęcia wody, dostęp do dróg i kolei, lotniska, mieszkania dla personelu i innych. Turystyka może być silnie skoncentrowana w jednym miejscu, ale jej skutki i wpływy mogą sięgać daleko poza ten obszar.

 

Przykład
Epirus, Grecja: Ścieżki dla pieszych, które łączą obszar nadmorski z miejscami w głębi lądu, mogą zmniejszać napór na wybrzeże Epirus

Region Epirus jest usytuowany w północno-zachodniej Grecji i dysponuje bogatymi zasobami naturalnymi i kulturalnymi. Otoczenie stworzone przez człowieka obejmuje tradycyjne wioski i pomniki pochodzące ze wszystkich ważniejszych epok historycznych. Zgodnie z projektem pokazowym ZZOP UE stare ścieżki dla pieszych, które łączą teren wybrzeża z miejscami w głębi lądu, zostały odnowione, aby zaproponować odwiedzającym alternatywne rodzaje aktywności. Obecnie większość turystów nastawia się na działania związane z morzem. Dzięki ścieżkom turyści mogliby być bardziej rozproszeni na stałym lądzie, co odciążyłoby linię brzegową. Pierwsza ścieżka dla pieszych znajduje się w pobliżu miasta Parga, tradycyjnej miejscowości nadmorskiej; zaczyna się od wspaniałej plaży Valtos i ciągnie wzdłuż gajów oliwnych, opuszczonych wiatraków i strumyków, aż dochodzi do stosunkowo dobrze zachowanego zamku i wzgórza małej wioski. Druga ścieżka mieści się niedaleko Sayady, osady przybrzeżnej w pobliżu podmokłych terenów i delty rzeki Kalamas. Turyści podążający tą ścieżką mają okazję podziwiać wspaniały, panoramiczny widok delty ze specjalnie zaprojektowanej budki, a na zakończenie pieszej wycieczki mogą zwiedzić wioskę z tradycyjnymi kamiennymi budowlami. (Dalsze informacje: Barbara Tzialla, Region Epirus – Wydział Środowiska i Planowania Przestrzennego, Grecja ipirpeho@otenet.gr).


Teren przybrzeżny w miejscowości Sayada (Epiros, Grecja). Zdjęcie: Region Epirusu – Wydział Środowiska i Planowania Przestrzennego

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top