You are here: / Concepts / Sustainable Development

 

Na ogólne pojęcie zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę dokument "Nasza wspólna przyszłość" (bardziej znany jako "Raport Brundtlanda") opublikowany w 1987 r. Zrównoważenie zostało zdefiniowane jako:
"zaspokojenie potrzeb teraźniejszosci bez przekreślania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb" (WCED – World Council of Environment and Development, Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju, 1987;43).


Wynika z tego, ze zrównoważony rozwój pozostawia przyszłym generacjom zasoby wystarczające do zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Zasadnicza sprawa staje się więc tutaj dlugofalowe planowanie i angażowanie wszystkich ludzi w rozwój.Morze Czarne


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top