Jesteś tutaj: / Koncepcje / Etyka w turystyce

 

W miarę jak niekorzystny wpływ turystyki na środowisko zyskuje coraz większy rozgłos, wzrasta także zapotrzebowanie konsumentów na produkty, które respektują wymagania turystyki zrównoważonej (konsumeryzm etyczny). W praktyce wielu ludzi dowodzi, że turyści jako konsumenci ponieśli porażkę w wywieraniu znaczącego nacisku niezbędnego do zagwarantowania zasadniczych zmian. Wyniki badań przeprowadzonych przez MORI (Międzynarodowy Instytut Badania Opinii Rynkowych Market Opinion Research International) wskazują, że konsumenci nie postrzegają turystyki jako głównej przyczyny szkód ekologicznych, mimo że są dowody na wzrost świadomych zachowań proekologicznych.

Ochotnicza organizacja "Tourism Concern", z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zwraca uwagę na szczegółowe argumenty polityczne, ekonomiczne i społeczno-etyczne.


 

Belek - Turcja

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top