Jesteś tutaj: / Wnioski

Conclusions

W ostatnim stuleciu plaże całkowicie zmieniły swoją rolę: z nieprzyjaznych, niezamieszkanych miejsc stały się siłą napędową dobrobytu ekonomicznego. Jednak presja demograficzna i związane z nią nadmierne wykorzystanie obszarów w głębi lądu (budowa zapór na rzekach, rolnictwo i turystyka), jak również na samym brzegu (zrzuty ścieków, wydobycie surowców i zbiór plonów) spowodowały ogólny spadek nanoszenia osadów pochodzenia kontynentalnego lub morskiego na plaże. Trudno jest znaleźć jedno unikalne rozwiązanie wszystkich tych problemów. Jednak absolutnie niezbędne jest postępowanie według poniższych wskazówek:

  1. Po pierwsze, Zintegrowane Zarządzanie Obszarem Przybrzeżnym na plażach (patrz słowniczek). Plaże to obszar pomiędzy obszarem podwodnym a wydmami. Implikuje to reorganizację całego terytorium i jego peryferii w taki sposób, aby naturalne obszary mogły odnieść korzyści z tego procesu, i aby zapewnić koncentrację turystyki na określonym obszarze. Dla zrównoważonego rozwoju konieczne jest także włączenie kosztów usług i szkód ekologicznych (oraz ich naprawy) bezpośrednio w ceny towarów, usług lub działań, które takie szkody powodują – czyli o wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci" na wybrzeżu. Plaże posiadają wartość ekonomiczną i ekologiczną i pomagają w ochronie brzegu przed erozją, dlatego potrzebne są znaczne inwestycje.
  2. Po drugie, należy osiągnąć lepsze rozpowszechnianie istniejących informacji. Aby to osiągnąć, niezbędna jest lepsza koordynacja między istniejącymi organami rządowymi, zajmującymi się zarządzaniem wybrzeżem. Informacje powinny być również dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, należy chronić i wspierać dziennikarstwo naukowe oraz seminaria, na których wszystkie podmioty związane z wybrzeżem mogą wymieniać się poglądami, wynikami czy metodologią.
  3. Po trzecie – poprawa edukacji ekologicznej jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju na wybrzeżu. 

 

 

 

 

 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top