Blue Flag Campaign ("Kampania Błękitnej Flagi")
Międzynarodowa

 

Opis
Od 1987 r. Błękitna Flaga symbolizuje wysoki standard środowiska, jeśli chodzi o jakość wody, czystość plaży i odprowadzanie odpadów. Zapewnia gościom aktualne informacje, edukację ekologiczną i zobowiązanie do ochrony przybrzeżnych ekosystemów.
W 2004 r. 2312 plaż i 605 przystani posiadało oznaczenie Błękitnej Flagi. Obecnie 25 krajów bierze udział w Kampanii Błękitnej Flagi.

Strona internetowa www.blueflag.org

Kontakt
FEE
Scandiagade 13
2450 Copenhagen SV
Denmark
Tel +45-33790079
Fax +45-33790179
e-mail: blueflag@blueflag.org