Oznaczenia ekologiczne

Oznaczanie ekologiczne jest dobrowolnie podejmowanym systemem nagradzania produktów odpowiednim znakiem, jeśli są one ocenione jako mniej szkodliwe dla środowiska niż inne produkty tego samego typu. Znaczek ekologiczny informuje konsumentów o specyficznym produkcie / usłudze, podczas gdy programy nadawania certyfikatów przekazują informację o przedsiębiorstwie (lub jego części), które wytwarza produkt / usługę.

Etykieta ekologiczna jest znakiem, który wyznacza ogólne preferencje środowiskowe produktu lub usługi w obrębie specyficznej kategorii produktu / usługi, opartej na cyklu życia. W przeciwieństwie do "zielonych" symboli lub oświadczeń wydawanych przez producentów i usługodawców, etykiety ekologiczne są przyznawane przez bezstronne osoby trzecie w stosunku do określonych produktów i usług, które niezależnie od innych są nastawione na wypełnianie nadrzędnych kryteriów ekologicznych.

Dlaczego oznaczanie ekologiczne?

 • Etykiety ekologiczne mogą pomóc dostawcom usług turystycznych w określeniu decydujących zagadnień środowiskowych, przyspieszyć wdrażanie rozwiązań podnoszących wydajność ekologiczną, prowadzić do efektywnych sposobów monitorowania i zdawania sprawozdań z jakości środowiska
 • Jeśli etykiety ekologiczne mogą pomagać w sprzedaży produktów turystycznych, mogą również oznaczać produkty i usługi obniżające zużycie zasobów takich jak woda czy energia i zmniejszające koszty przedsiębiorstw
 • Znaczki ekologiczne mogą odgrywać bezpośrednią rolę w łączeniu zagadnień społeczno-ekonomicznych z ochroną środowiska. Na przykład zachęcanie do większego korzystania z produktów regionalnych przyniosłoby korzyści lokalnej gospodarce i zredukowało potrzeby transportowet
 • Etykiety ekologiczne mogą także pomóc w podnoszeniu świadomości na temat ochrony środowiska wśród miejscowej ludności, jak również podkreślania ogólnego znaczenia turystyki dla środowiska

Przykład
Prosta metoda oznaczania ekologicznego została wprowadzona do usług turystycznych na wyspie Hiiumaa (Estonia) w 1996 r. Hiiumaa – to wyspa na Morzu Bałtyckim, bogata we wszechstronną, piękną i nienaruszoną przyrodę oraz przyjaźnie nastawionych mieszkańców. Niełatwo ustanowić tam jakiekolwiek surowe przepisy lub powołać jakąś agencję kontrolną. Dlatego też naczelną zasadą etykiety stało się zaufanie do samokontroli przedsiębiorców. Etykieta jest raczej znakiem informacyjnym, nie "nagrodą". Hiiumaa Green Label oznacza zakwaterowanie lub zaopatrzenie, które są zarządzane w sposób zrównoważony, tj. robią wszystko, co w ich mocy, by nie wywierać dodatkowego wpływu na czystą przyrodę wyspy.

Przedsiębiorstwa zakwaterowania i zaopatrzenia zobowiązały się do:

 1. Przekształcania części odpadów na kompost lub karmę dla zwierząt, segregowania śmieci nadających się do recyclingu (odpady papierowe) i odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie)
 2. Zminimalizowania produkcji odpadów poprzez unikanie niepotrzebnego zużycia plastikowych i małych opakowań
 3. Oszczędnego zużycia wody i kierowanie próśb do gości, by czynili tak samo
 4. Oszczędnego zużycia energii i kierowanie próśb do gości, by czynili tak samo
 5. Stosowania chemicznych środków czyszczących przyjaznych dla środowiska
 6. Docenianie lokalnych wyrobów wyspy Hiiumaa i produktów estońskich
 7. Umiejętności przekazania informacji o przyrodzie i atrakcjach regionu.

 

Od 1990 r. nastąpił znaczący wzrost w korzystaniu z etykiet ekologicznych.

Na przykład:

Ilość plaż w Europie posiadających oznaczenie Błękitnej Flagi
(Źródło: Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej w Europie)


Więcej informacji na temat oznaczeń ekologicznych można znaleźć na stronie Global Eco-labelling Network i European Union Eco-label Homepage.