The Green Certificate ("Zielony Certyfikat")
Łotwa

 

Opis
The Green Certificate jest ekologicznym znakiem jakości dla placówek turystycznych, które chronią przyrodę i krajobraz, racjonalnie wykorzystują wodę i enrgię, prowadzą gospodarkę odpadami w sposób przyjazny dla środowiska. Oferują również przyjazne dla środowiska rozrywki dla turystów, zdrową żywność produkowaną na miejscu oraz dokładne informacje o lokalnych atrakcjach przyrodniczych, miejscach historycznego i kulturowego dziedzictwa.

Strona internetowa www.eco.celotajs.lv

Kontakt
Rural Tourism Association of Latvia "Lauku celotajs"
Kugu Str. 11, Riga LV-1048
Tel.: +371 7617600
Fax: +371 7830041
E-mail: lauku@celotajs.lv