Green Globe 21 ("Zielony Glob 21")
Międzynarodowy

 

Opis
Jest to ogólnoświatowy program analizy porównawczej i nadawania certyfikatów, który przybliża zrównoważoną turystykę i podróże konsumentom, firmom i społeczeństwom. Opiera się on na Agendzie 21 oraz Zasadach Zrównoważonego Rozwoju, zatwierdzonych przez 182 rządy państw należących do ONZ podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Istnieją cztery Standardy Green Globe 21.

Strona intenetowa www.greenglobe21.com

Kontakt
Suite 8,
Southern Cross House
9 McKay Street
TURNER, ACT, 2612
AUSTRALIA
Tel: (+61) (2) 6257 9102
Fax: (+61) (2) 6257 9103
E-mail: customer.services@greenglobe21.com