PAN Parks
Europa

 

Opis
PAN Parks gwarantuje ochronę naturalnego bogactwa Europy poprzez nadawanie certyfikatów parkom, które pomyślnie przejdą przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów weryfikację, zgodną z podstawowymi "Zasadami, Kryteriami i Wskaźnikami PAN Parks". Zasady te obejmują istotne aspekty ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne, zapewniając nowe standardy ochrony środowiska i zrównoważony rozwój.

Strona internetowa www.panparks.org

Kontakt
PF 264,
9002 Gyor,
Hungary
Tel: +36 96 433925
Fax: +36 96 519786
E-mail: info@panparks.org