Visit ("Wizyta")
Europa

 

Opis
VISIT jest inicjatywą zjednoczonej Europy promującą oznaczenia ekologiczne i zrównoważony rozwój turystyki. Słowo VISIT ma podwójne znaczenie: jako zaproszenie dla konsumentów "Twoja wizyta czyni różnicę – to Twój wybór!" i jako zachęta dla dostawców turystyki, by stosowali VISIT jako płaszczyznę dla "Ochotniczych Inicjatyw na rzecz Zrównoważenia w Turystyce".

Strona internetowa www.yourvisit.info

Kontakt
European Centre for Eco Agro Tourism
P.O. Box 10899
1001 EW Amsterdam
The Netherlands
Tel: + 31 20 6630479
Fax: + 31 20 4630594
E-mail: k.kuitert@eceat.nl