Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Utrzymanie przepływu informacji

Przekazywanie turystom pozytywnych informacji o wysiłkach na rzecz równowagi jest niezwykle istotne. Należy im uświadomić, że jakość środowiska oznacza jakość turystycznych doświadczeń. Stan środowiska powinien być kojarzony z pozytywnymi odczuciami i doświadczeniami takimi jak: drobne usługi dobrej jakości, relacje osobiste, tradycje, nienaruszona i chroniona przyroda, odpoczynek, nowoczesny styl życia i zdrowa (naturalna) miejscowa żywność.

Jakość i środowisko są dwiema stronami tego samego medalu: oznakowane ekologicznie produkty gwarantują dobrą jakość usług, zaś produkty dobrej jakości powinny szanować środowisko. Oznakowane ekologicznie produkty to tzw. produkty "Quality+".


Przykład
Inicjatywa komunikacyjna VISIT

Europejska inicjatywa VISIT rozwinęła swoją własną strategię komunikacyjną na rzecz jakości środowiska turystycznego. W 2002 r., ogłoszonym przez ONZ jako "Rok ekoturystyki", kampania znaku VISIT przebiegała pod hasłem: "Troska o środowisko… jest troską o gościa". Ten slogan łączy jakość środowiska z jakością produktów i doświadczeń. Obrazy łączą "gościa" z "jakością środowiska". Krótki tekst uświadamia problem, jest łatwy do zrozumienia i zaakceptowania. Opublikowanie sloganu w wielu językach przyczynia się do poprawienia ogólnej znajomości zagadnień i wizerunku oznaczeń ekologicznych odpowiadających standardom VISIT. Slogan jest uzupełnieniem indywidualnych działań promocyjnych na szczeblu krajowym lub skierowanych do specyficznej grupy docelowej. Proces trwa nieprzerwanie, by rozpowszechniać ten przekaz w ścisłej współpracy z mediami drukowanymi i elektronicznymi na międzynarodowych targach turystycznych i konferencjach, w katalogach i ulotkach biur podróży, w broszurach i na stronach internetowych oznaczeń ekologicznych VISIT i na publikacjach VISIT.

Przewodnik turystyczny VISIT ukazał się na rynku w 2003 r. pod hasłem "Twoja wizyta czyni różnicę". Jest dostępny on-line w języku angielskim, niemieckim i holenderskim. Dostarcza szczegółowych i uporządkowanych opisów ponad 1000 hoteli, miejsc noclegowych ze śniadaniem, domków wakacyjnych, schronisk młodzieżowych, pól namiotowych i restauracji. Jest wzbogacony o atrakcyjne zdjęcia, będące dodatkowym uzupełnieniem certyfikatów ekologicznych za usługi, które one wszystkie oferują w jakości "plus". Po raz pierwszy konsumenci mogą znaleźć odpowiednie, przyjazne dla środowiska miejsce zakwaterowania na następne wakacje tylko poprzez kliknięcie na miejsce docelowe na mapie Europy.

Organizacja pozarządowa Friends of Nature International (Międzynarodowi Przyjaciele Przyrody) wyróżnia przewodnik VISIT w swoich serwisach informacyjnych na temat turystyki przyjaznej dla środowiska:
www.eco-tour.org

 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top