Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Badanie środowiska (EA – Environmental Auditing)

Badanie środowiska (EA)

Badanie środowiska jest narzędziem zarządzania obejmującym systematyczną, dokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę, jak organizacje, zarządzanie i wyposażenie środowiska spełniają swoje zadania w celu pomocy w ochronie środowiska (ICC, 1989) (więcej).

EA reprezentuje proaktywne stanowisko, którego przyjęcie umożliwia firmom turystycznym nie tylko stosowanie się do obowiązującego prawa, ale również zidentyfikowanie problemów, podjęcie środków, ocenę możliwości środowiska, stawanie się ekologicznie wydajnym, dostarczenie bazy danych dla przyszłych (naprawczych) działań i stworzenie okazji do zwiększenia konkurencyjności.

EA przynosi liczne korzyści: zapobieganie karom i grzywnom (ze względu na zapewnioną zgodność z prawem), poprawę publicznego wizerunku, poszerzenie wiedzy na temat polityki ekologicznej i odpowiedzialności wśród całego personelu, redukcję kosztów (na przykład w zakresie zużycia wody i energii oraz zmniejszennia ilości odpadów) i ogólną poprawę jakości
(znajdź więcej).

Przykład

The Green Audit Kit - www.greenauditkit.org

Ten zestaw prezentuje wybór łatwych do wprowadzenia działań, które przedsiębiorstwa turystyczne mogą podjąć, aby zainwestować w swój biznes i środowisko.

 

 

 

 

 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top