Przykład: Udział centrów informacyjnych w zrównoważonej turystyce na obszarach chronionych: przypadek zatoki Strymonikos

Dr. Koutrakis Emmanuil
Narodowa Fundacja Badania Rolnictwa – Instytut Badawczy Rybołówstwa

Centrum Informacyjne dla strefy przybrzeżnej zatoki Strymonikos i zatoki Ierissos zostało założone w 1998 r. w ramach projektu LIFE "Zdecydowane działania do zarządzania strefą przybrzeżną Strymonikos", który został przeprowadzony przez Instytut Badawczy Rybołówstwa Narodowej Fundacji Badania Rolnictwa oraz Greckiego Biotopu/Centrum Terenów Błotnych Muzeum Historii Naturalnej w Goulandris. Centrum Informacyjne (IC) podlega obecnie władzom samorządowym Agios Georgios (Centralna Macedonia, Grecja).

Główna rola Centrum polega na udzielaniu informacji i podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie funkcji i walorów obszarów przybrzeżnych, używając jako przykładów zatoki Strymonikos i zatoki Ierissos, których zróżnicowana strefa przybrzeżna jest typowa dla Grecji. Jest to pierwsze Centrum Informacyjne w Grecji, które doskonale sobie radzi ze sprawami związanymi ze strefą przybrzeżną.

Odwiedzający Centrum Informacyjne mają możliwość obejrzenia wystawy podzielonej na 10 części tematycznych i bogatej w materiał fotograficzny przybliżający pojęcie "strefy przybrzeżnej". Dostarcza ona informacji na temat życia morskiego, lokalnych roślin i zwierząt, podkreśla historyczne i kulturalne walory miejsca i uwypukla potencjalne problemy środowiska naturalnego, jakie mogą się pojawić w związku z działalnością człowieka. Trzy akwaria prezentują lokalne gatunki ryb, natomiast wystawa muszli daje obraz ich zróżnicowania nie tylko na tym obszarze, ale całym terytorium przybrzeżnym Grecji. W centrum pomieszczenia trójwymiarowe prezentacje (modele) przedstawiają płaskorzeźbę obszaru, ujście rzeki Strymon i charakterystyczne skaliste wybrzeże. Jednocześnie w pokoju projekcyjnym goście mogą obejrzeć 25-minutowy film dydaktyczny na temat strefy przybrzeżnej zatoki Strymonikos.

Powodzenie Centrum Informacyjnego jest potwierdzone przez rekordową liczbę około 3000 odwiedzających rocznie, przede wszystkim z okolicznych szkół, które zwiedzają centrum poza głównym sezonem turystycznym. Ten przykład wyraźnie pokazuje, w jaki sposób centra infromacyjne lub edukacyjne mogą wnieść swój wkład w uświadamianie i poszerzanie wiedzy gości na temat chronionego obszaru, nakreślając im ogólny opis terenu (mapy i fotografie), prezentując funkcje i walory obszaru oraz wyjaśniając, jak powinni się zachowywać w czasie zwiedzania obszaru wrażliwej przyrody. Ponadto Centrum Informacyjne może pełnić rolę centralnego punktu powiadamiania władz o powstających zagrożeniach i w rezultacie przyciągnąć uwagę większej liczby gości (szkoły, grupy zorganizowane), którzy mogą być informowani i oprowadzani w czasie wizyty, promując turystykę zrównoważoną.