Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Podatki i opłaty ekologiczne, opłaty za wstęp

Podatki i opłaty ekologiczne, opłaty za wstęp

Podatki ekologiczne i opłaty od turystów są określane jako takie, które nakłada się na turystów w celach ochrony środowiska. Mogą one - lub nie - bezpośrednio wpływać na postawy turystów wobec zanieczyszczeń, w każdym jednak przypadku muszą być wykorzystywane do celów związanych ze środowiskiem (more information).

 

 

Przykład: podatek ekologiczny na Balearach

Blisko 12 milionów turystów odwiedza co roku wyspy Baleary w Hiszpanii, podczas gdy miejscowa ludność liczy zaledwie 760 000. Turyści wnoszą znaczący wkład w lokalną gospodarkę, lecz za cenę kosztów społecznych i ekologicznych. Regionalne władze chcą pójść w kierunku bardziej zrównoważonych form turystyki i planują sfinansować swój program poprzez ustanowienie podatku od pobytu w hotelu. Od maja 2002 r. do wszystkich rachunków hotelowych turystom doliczany jest podatek ekologiczny w wysokości 1 euro za każdą noc. 24 miliony euro, których władze spodziewają się po pierwszym roku, będą wydane na projekty przyjazne dla środowiska. Przemysł hotelarski został zmuszony do współpracy we wprowadzaniu tej nowej formy, kiedy stało się oczywiste, że podatek cieszy się silnym poparciem ze strony mieszkańców. Od momentu przedstawienia wyjaśnień turyści także wydają się zgadzać z celem ustanowienia podatku. Jednakże naciski na sektor hotelowy doprowadziły do niepowodzeń w jego wprowadzeniu.
Źródło: Govern de les illes Balears


Zatoka Portals Vells – Majorka
Jon Davison (Lonely Planet Images
)

 

Główne powody stosowania podatków ekologicznych i opłat:

 • Są one szczególnie efektywnym narzędziem internalizacji elementów zewnętrznych, np. włączania kosztów usług środowiskowych i szkód (oraz ich naprawy) bezpośrednio w ceny dóbr i usług lub działań, które je powodują
 • Dostarczają motywacji turystom i administratorom, by zmienić swoje zachowanie w kierunku bardziej wydajnego ekologicznie korzystania z zasobów; pobudzają zmiany innowacyjne i strukturalne i wzmacniają stosowanie się do przepisów
 • Mogą podwyższać dochody, które są wykorzystane do podnoszenia wydatków na środowisko. Fundusze zebrane w oparciu o podatki i opłaty ekologiczne od turystów są przeznaczane wyłącznie na poprawę stanu środowiska, a w rezultacie zasadniczej oferty miejsca turystycznego.

Mogą one być wykorzystane do następujących działań:

  • Sprzątanie plaż i innych części obszaru nadmorskiego
  • Oczyszczania morza i płytkich wód
  • Kontroli jakości morza, plaży i wody
  • Zbierania i usuwania odpadów komunalnych
  • Ochrony zasobów naturalnych, wody pitnej, a przede wszystkim przestrzeni
  • Ochrony morza i płytkich wód itd.


Przykład
Podatek od uprawiania nurkowania w naturalnym rezerwacie na wyspach Medes (Katalonia, Hiszpania), w wysokości 2,30 euro od jednego skoku do wody, w 1996 r. przyniósł 130.000 euro, tj. 68% rezerwy budżetowej.
Źródło : EEA, 2003.

Przykład
Terytorium Cinque Terra, położone na północno-wschodnim wybrzeżu Włoch, stworzyło zrónoważony projekt turystyczny, by chronić kulturę, dziedzictwo i środowisko. Cinque Terra jest znane z pięciu wiosek, do których można się dostać tylko pociągiem lub szlakiem turystycznym: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggore. Duża ilość turystów ma znaczący wpływ na zrównoważenie regionu. Region został uznany za park narodowy w roku 1999, a od 1997 znajduje się na liście terenów chronionych UNESCO. Zrównoważony projekt turystyczny ustalił Znak Jakości Środowiska dla obiektów zakwaterowania, kartę Cinque Terra, wskazówki dla turystów i ogólnodostępną informację na temat ochrony środowiska. Liczba turystów jest pod kontrolą dzięki karcie Cinque Terra, która umożliwia dostęp do wszystkich ścieżek, miejsc obserwacji natury, miejsc piknikowych i terenów obserwacji ptaków. Turyści zwiedzający ten region mogą zakupić 1-, 3- lub 7-dniową kartę, która także obejmuje nieograniczony dostęp do transportu pociągiem i autobusem pomiędzy wioskami. Opłaty są przeznaczane na ochronę szlaków, przystani i parku narodowego (Consorzio Turistico Cinque Terre
)


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top