Rola ¶rodowiska akademickiego

¦rodowisko naukowe może mieć szerszy ogl±d zagadnień. Naukowcy mog± ocenić możliwe konsekwencje działań turystycznych. Mog± także badać naturalne zasoby obszaru przybrzeżnego, aby zobaczyć, gdzie zasoby s± wykorzystywane i marnowane. Wreszcie powinni oni przyczyniać się do rozwoju polityki i planów przemysłu turystycznego itd.