Konsumenci

Kiedy społeczeństwo konsumenckie jest zaangażowane w zarządzanie turystyką nadmorską:

a) Wydajność w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych jest lepsza
b) Jest większa przejrzystość informacji
c) Personel ma większą odpowiedzialność
d) Obsługa jest bardziej sprawiedliwa
e) Istnieje nacisk na poprawę jakości usług itp.