Rola mediów

Dziedziny uczestnictwa i zaangażowania mediów lokalnych w zarządzanie turystyką przybrzeżną obejmują:

  • Programy podnoszące świadomość turystyczną dla ludności jako całości
  • Relacje prasowe i specjalne kampanie promujące odpowiedzialne inicjatywy turystyczne
  • Promocja turystyki krajowej poprzez doniesienia prasowe z różnych miejsc turystycznych
  • Dostarczenie ważnego połączenia dla narodowych inicjatyw społecznych na arenach zagranicznych