Rola organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe pełnią podstawową rolę w zarządzaniu turystyką nadmorską.

Do ich zadań należy:

  • Zagwarantowanie, że interesy wszystkich zainteresowanych stron sa brane pod uwagę
  • Wprowadzanie społeczeństwa konsumenckiego
  • We współpracy ze środowiskiem naukowym, dziennikarzami i ustawodawcami organizacje pozarządowe mogą przyczyniać się do rozwoju polityki i planów wobec nadmorskiego przemysłu turystycznego
  • Wspomaganie rządu w rozwijaniu standardów odpowiedzialnej turystyki
  • Wspomaganie rządu, sektora prywatnego i społeczności we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie odpowiedzialnej turystyki
  • Pozyskiwanie funduszy od agencji dotujących w celu rozwijania specyficznych projektów, opierających się na społeczności lokalnej
  • Wspomaganie społeczeństw i grup społecznych w samoorganizacji, przygotowaniu się do turystyki i wdrażania projektów turystycznych
  • Wspomaganie rządu w prowadzeniu turystyki i programów podnoszenia świadomosci ekologicznej wśród społeczności i przemysłu turystycznego jako całości
  • Działanie w porozumieniu z prywatnym sektorem i społeczeństwem, aby powodować większe zaangażowanie społeczne w sektorze turystycznym i poważniejsze zobowiązania sektora prywatnego w zakresie zapewnienia edukacji, szkolenia i kursów wyrównawczych dla lokalnej społeczności