Jesteś tutaj: / Praktyka / Narzędzia / Wskaźniki dla turystyki zrównoważonej

Aby monitorować proces zrównoważonego rozwoju i ulepszać proces planowania, niezbędne są wskaźniki, które pomogą ocenić i skoordynować zrównoważony rozwój. Wskaźniki te są określone dla wszystkich trzech aspektów rozwoju turystyki zrównoważonej – ekologicznego, gospodarczego i społecznego. Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaproponowała ostatnio wykorzystanie wybranych wskaźników turystyki zrównoważonej. Żeby były one użyteczne dla zarządzających i administratorów sektora turystycznego, są kierowane na żądanie; odpowiadają potrzebie wiedzy decydentów i są praktyczne dla większości narodów lub regionów.

Wskaźniki powinny pokazywać rzeczywisty obraz miejsca turystycznego, na przykład:

"odsetek przyjazdów przyjaznych dla środowiska", a nie "istnienie systemów, które przewożą pasażerów z lotnisk i stacji kolejowych".
Wskaźniki powinny pozwalać na wyprowadzenie porównywalnych wartości dla wszystkich miejsc docelowych. Na przykład miejsca na pólnocy lub w górach potrzebują więcej energii do ogrzania miejsc zakwaterowania i obiektów niż słoneczne kurorty z plażami. Nie miałoby więc sensu mierzenie jedynie ilości zużytej energii – jako że wartości zależą od warunków miejsca turystycznego. Jeśli jednak spojrzymy na tę część ogólnego zużycia energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych, mamy wartościowy wskaźnik dla wszystkich miejsc docelowych (Ramka: tekst podkreślony na czerwono ze wskaźnikami energii poniżej)

Wstępny zestaw wskaźników został określony przez inicjatywę VISIT i przetestowany w 10 miejscach turystycznych w Europie. Rezultaty testu doprowadziły do ustanowienia wskaźników podstawowych. Są one zalecane jako "wskaźniki zasadnicze", dla których dane są ogólnodostępne lub stosunkowo łatwe do dostarczenia przez miejsce docelowe.
Wskaźniki turystyki zrównoważonej dla jeziora Balaton, Węgry

Studium sponsorowane przez Światową Organizację Turystyki, rozpoczęte w 1999 r.
Skupione na podregionie Keszthely, na wschodnim krańcu jeziora
Przyjęto pięć kryteriów dla wskaźników:

  • Związek
  • Dostępność danych
  • Zrozumiałość i wiarygodność
  • Porównywalność
  • Zdolność przewidywania

Wybrane wskaźniki:

Jakość wody: zanieczyszczenie plaż bakteriami grupy coli typu kałowego; ilość glonów zawierających chlorofil A; skargi turystów na wodę przy plażach
Edukacja ekologiczna: Ilość modułów ekologicznych oferowanych przez szkoły w regionie w połączeniu z liczbą słuchaczy tych modułów
Ochrona przyrody: Ilość rzadkich/zagrożonych gatunków
Zatłoczenie i zatory w okolicach plaży: Ilość osób na metr kwadratowy w szczycie sezonu
Wpływ społeczny: Stosunek liczby turystów do miejscowej ludności w szczycie sezonu
Wizerunek regionu: Poziom satysfakcji lokalnych mieszkańców
Sezonowość: Ilość turystów w miesiącu szczytowym
Różnorodność atrakcji: Procent obiektów usługowych czynnych przez cały rok
Zarządzanie odpadami trwałymi: Odsetek gospodarstw domowych korzystających z oficjalnego systemu usuwania odpadów (wykupujących usługę)
Satysfakcja konsumentów: Wskaźnik w oparciu o ankietę wypełnianą przy wyjeździe
Czystość wody i zarośli: Ilość plażowiczów przypadających na jedną toaletę w okresach szczytu
Czystość restauracji: Liczba turystów z odnotowanym zatruciem salmonellą w lokalnych restauracjach i jadłodajniach
Przestępczość: Ilość przestępstw zgłoszona przez mieszkańców / przybyszów
Oferta cenowa: Przeciętna cena pokoju za miesiąc
Publiczny dostęp do plaży: Procent plaży dostępnej dla społeczeństwa
Ochrona zasobów biologicznych: Kategoria ochrony regionu przy zastosowaniu wskaźnika IUCN; ilość rzadkich/zagrożonych gatunków; istnienie zorganizowanego planu dla regionu
Zakwaterowanie w "szarej strefie": Oparte o ankiety przeprowadzane wśród gości
Fundusze na ochronę: Odsetek bieżących dochodów, które są przeznaczane na ochronę
Ogólne opinie o miejscu docelowym: Oparte o ankietę przeprowadzaną wśród gości

Aby pomóc w interpretacji, zidentyfikowano trzy łączne wskaźniki:

  • Wskaźnik pojemności środowiska w oparciu o: dostępny obszar plaży (30%); ilość oficjalnych miejsc noclegowych (20%); wydolność parkingów i dróg (20%); zmianę we wskaźniku lokalnych opinii (30%)
  • Wskaźnik obciążenia terenu, turystyczne "punkty zapalne", w oparciu o: liczbę turystów (30%); liczbę turystów na metr kwadratowy (30%); reakcję mieszkańców (20%); rozmiary szkód (20%)
  • Wskaźnik atrakcyjności miejsca turystycznego w oparciu o: jakość wody (30%); dostęp do wody (20%), różnorodność atrakcji (30%); reakcje gości (20%).

Więcej


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top