Jesteś tutaj: / Dlaczego / Wprowadzenie

 

Turystyka jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego na całym świecie. Szczególnie dotyczy to obszarów wybrzeży, gdzie jest również elementem zrównoważonego rozwoju. Należy się spodziewać, że turystyka będzie wywierać coraz większy wpływ na nadmorski krajobraz, ekosystem i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Turystyka nadmorska, tak jak turystyka w ogóle, jest w znacznym stopniu uzależniona od środowiska, które budzi zainteresowanie odwiedzających. W konsekwencji koniecznym warunkiem dla turystyki nadmorskiej staje się zachowanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa. Efektywnym i niezbędnym sposobem jego zabezpieczania jest ochrona obszarów i terenów. W rezultacie takie obszary silnie przyczyniają się do zrównoważenia turystyki nadmorskiej, choć do rozsądnej harmonii między ochroną a rozwojem trzeba dążyć w każdym indywidualnym przypadku.

Dlatego właśnie kraje na świecie zobowiązują się do zrównoważonego rozwoju swojego naturalnego i kulturowego dziedzictwa, podpisując umowy międzynarodowe. Niektóre z nich są adresowane szczególnie do stref przybrzeżnych, lecz większość ma bardziej ogólny charakter i szerszy zasięg.

Naturalne dziedzictwo obejmuje różnorodność biologiczną, naturalne pejzaże, walory wypoczynku na świeżym powietrzu itp. i jest najlepiej zarządzane, gdy spełnia wymagania Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

Dwa główne cele Konwencji to:

(1) zachowanie różnorodności biologicznej

(2) zrównoważone wykorzystanie jej składników

 

 

Ćwiczenie dla użytkownika

Wymień przynajmniej sześć typowych problemów powodowanych przez działalność rekreacyjną w obszarach nadmorskich.


 


Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top