Do umów tego typu o charakterze globalnym zaliczają się: Konwencja Światowego Dziedzictwa (Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego, 1972), Agenda 21 (1992), Konwencja o Różnorodności Biologicznej (1992), Światowy Program Działań w Ochronie Środowiska Morskiego przed Zanieczyszczeniami ze Źródeł Lądowych (1995) i Plan Realizacji Światowego Szczytu o Zrównoważonym Rozwoju (2002). Umowy na szczeblu regionalnym obejmują Konwencję o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego (1975, poprawioną w 1992) oraz Konwencję o Ochronie Morza Śródziemnego przed Zanieczyszczeniami (1976, poprawioną w 1995, poszerzającą swój zakres np. o regiony przybrzeżne).