Konferencja Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej uzgodniła "orientacyjną (otwartą) listę rodzajów działalności środowiska naturalnego, które bezpośrednio (fauna i flora) lub pośrednio (funkcje zapewnianie przez ekosystemy) wywodzą się z różnorodności biologicznej" (decyzja Konferencji Stron VI/7, załącznik 3). Lista zawiera niektóre funkcje odnoszące się do obszarów przybrzeżnych i przyczyniające się do zrównoważenia turystyki nadmorskiej.

Można je podsumować następująco:

I Funkcje związane z wytwarzaniem:

 1. Wytwarzanie naturalne
  • wytwarzanie tarcicy, drewna opałowego i paszy naturalnej
  • wylęganie się ryb i skorupiaków, rozmnażanie się leśnych zwierząt hodowlanych
  • zasoby wód powierzchniowych i gruntowych
 2. Wytwarzanie przez człowieka w oparciu o zasoby natury
  • wydajność terenów uprawnych i pastwisk
  • wydajność zagospodarowanego lasu
  • wydajność hydroponiki i środowiska morskiego
 3. Funkcje związane z pojemnością środowiska
  • predyspozycje do ochrony przyrody i działań turystyczno-wypoczynkowych
  • predyspozycje do nawigacji
  • predyspozycje do budowania, osiedlania się, rozwoju przemysłu, infrastruktury itp.

II Funkcje związane z przetwarzaniem i regulacją:

 1. Funkcje odnoszące się do lądu
  • ochrona wybrzeża przed powodziami
  • stabilizacja wybrzeża przeciwko nagromadzeniu / erozji
  • ochrona gleby
  • mechanizmy kontroli biologicznej
 2. Funkcje odnoszące się do wody
  • funkcje płukania, oczyszczania i uzdatniania
  • regulacja prądów rzecznych
  • regulacja równowagi wodnej
  • zdolność do osadzania się / retencji
  • zapobieganie napływowi zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych
 3. Funkcje odnoszące się do powietrza
  • filtrowanie powietrza
  • wiatrochrony
 4. Funkcje odnoszące się do zróżnicowania biologicznego
  • utrzymanie struktury genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej
  • utrzymanie struktury czasowo-przestrzennej
  • utrzymanie kluczowych procesów rozwijania lub zachowania bioróżnorodności
 5. Funkcje związane z posiadanym znaczeniem
  • funkcje kulturalne / religijne / naukowe / krajobrazowe