Jesteś tutaj: / Dlaczego / Korzyści społeczno-kulturowe


Zrównoważona turystyka nadmorska ma potencjał do promowania rozwoju społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy, redystrybucję dochodów i zmniejszanie obszarów biedy. Pozytywne wpływy turystyki zrównoważonej zostały przedstawione poniżej.


 

Turystyka jako siła na rzecz pokoju

Podróżowanie prowadzi do kontaktów ludzi ze sobą nawzajem. Ponieważ turystyka zrównoważona zawiera pierwiastek edukacyjny, może sprzyjać porozumieniu między ludźmi i kulturami oraz dostarczać wymiany kulturalnej pomiędzy gośćmi i gospodarzami. To zwiększa szanse na rozwijanie wzajemnej solidarności i zrozumienia wśród ludzi oraz zmniejszania uprzedzeń..

Wzmacnianie społeczności

Zrównoważona turystyka nadmorska może wzmacniać siłę witalną społeczności na wiele sposobów. Przykładami są wydarzenia kulturalne i festiwale urządzane przez lokalnych mieszkańców, którzy stają się ich głównymi uczestnikami i widzami. Często nadaje im się nowy wyraz i rozwija w odpowiedzi na zainteresowanie turystów.

Miejsca pracy utworzone przez turystykę mogą działać jako bardzo ważny czynnik zmniejszający emigrację z rejonów wiejskich. Lokalni mieszkańcy mogą także zwiększać swój wpływ na rozwój turystyki, podobnie jak poprawiać jakość swojej pracy i perspektyw zarobkowych dzięki profesjonalnej praktyce związanej z turystyką, rozwojowi biznesu i umiejętności organizacyjnych.


Podczas pierwszego światowego spotkania na szczycie, dotyczącego działania na rzecz pokoju poprzez turystykę (listopad 2000), ponad 450 światowych liderów w dziedzinie przemysłu turystycznego i podróżniczego ratyfikowało w Ammanie deklarację ("Amman Declaration"), która uznaje podróże i turystykę za światowy przemysł pokojowy. Sygnatariusze zobowiązują się do budowania kultury pokojowej przy pomocy turystyki, którą uznają za podstawową ludzką aktywność, wolną od zbędnych ograniczeń i szanującą różnice między ludźmi i różnice w kulturze. Dokument stwierdza, że "poprzez zrównoważoną turystykę powinny być upowszechniane i pielęgnowane pokojowe relacje między wszystkimi ludźmi". Nawołuje do ochrony i odbudowy historycznych pomników i obiektów, dostępnych dla wszystkich jako "cenny skarb ludzkości i spuścizna dla przyszłych pokoleń". Ochrona i mądre korzystanie z przyrody w połączeniu z równowagą ekologiczną, są "podstawą przyszłości turystyki" wraz z uświadomieniem i poszanowaniem "mądrości przodków i troski o Ziemię" (Międzynarodowy Instytut na rzecz Pokoju Dzięki Turystyce (International Institute for Peace Through Tourism).

 

 

 

Rozbudowa infrastruktury jako zysk dla mieszkańców

W sytuacjach, gdy przemysł turystyczny wspiera rozbudowę obiektów i usług, które w przeciwnym razie by nie powstały, standard życia miejsca docelowego może się podwyższyć. Korzyści mogą obejmować unowocześnioną infrastrukturę, poprawę transportu i ochrony zdrowia, nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, restauracje i miejsca publiczne, a także napływ towarów i żywności lepszej jakości.

Przykład
FOd kilku lat hotele Aldemar w Grecji współpracują z lokalnymi społecznościami na rzecz ochrony otaczającego środowiska, a także poprawy jakości życia ludzi. Razem ze swoimi pracownikami uruchamiają program środowiskowy pod nazwą "Mare Verde", a także uczestniczą w kilku międzynarodwych programach środowiskowych i organizacjach takich jak Green Globe czy WWF. Program Mare Verde obejmuje między innymi oszczędzanie energii dzięki zastosowaniu baterii słonecznych; kampanie sadzenia drzew; kupowanie owoców, warzyw i roślin sezonowych od lokalnych rolników; urządzanie dorocznego festiwalu ekologiczno-kulturalnego; zachęcanie personelu do ciągłego poszerzania wiedzy na temat środowiska. Ponadto ich plaże nieprzerwanie od 1998 r otrzymują nagrodę Europejskiej Błękitnej Flagi (European Blue Flags).

 

 

Przykład
Łukęcin i Pobierowo są przykładami właściwego rozwoju turystyki w kurortach nadmorskich na Pomorzu Zachodnim w Polsce.

W przeszłości Łukęcin był bardzo małą wioską rolniczą. Turyści zaczęli ją odwiedzać na początku XX wieku. Patrząc na mapę z 1943 roku widać, że obszar zabudowany znajdował się około 500-700 metrów od brzegu. W czasach współczesnych miasteczko Łukęcin rozciągnęło się w kierunku wschodnim i rozbudowało centrum turystyczno-rekreacyjne zapewniające domy wypoczynkowe. Wybudowano drogę z Dziwnowa do Rewala, aby ułatwić podróżowanie pomiędzy kurortami nadmorskimi i poprawić infrastrukturę transportową miejscowości.


Historia Pobierowa rozpoczęła się w XVI wieku i była związana z niemiecką rodziną Kleisów. W drugiej połowie XIX wieku Pobierowo zaczęło zmieniać swój rolniczy charakter, ponieważ pogarszała się jakość ziem uprawnych ze względu na nadmorski piasek. To dlatego na początku XXI wieku mieszka tam tylko trzech rolników, podczas gdy w 1886 były ich tuziny.
W 1907 roku rolnik Frohreich wybudował nad brzegiem morza hotel o nazwie "Seeblick". Był to początek wypoczynku w Pobierowie. Później inne rodziny rolnicze rozpoczęły osiedlanie się w zachodniej części miasteczka. W 1939 roku jeden z ważniejszych właścicieli ziemskich podzielił swoje grunty na parcele wielkości 800 metrów kwadratowych i sprzedał je mieszkańcom Berlina, którzy wybudowali tam małe drewniane domki letniskowe.
Dzisiaj główną ulicą turystyczną jest Grunwaldzka, usytuowana 100 metrów od linii brzegowej. Ma ona blisko 4 km długości i łączy wschodnią i zachodnią część miasta.


Te dwa nadmorskie kurorty są dobrze znane ze swoich szerokich i czystych plaż, klifów, starych sosen i lasów świerkowych. Miasteczka Łukęcin i Pobierowo wciąż dynamicznie się rozbudowują, lecz zachowują też swój specyficzny charakter miejscowości turystycznych.

 
Rewaluacja kultury i tradycji

Zrównoważona turystyka ma możliwości, by działać na rzecz zachowania i przekazywania tradycji kulturalnych i historycznych. Często przyczynia się do ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony lokalnego dziedzictwa, odradzania się narodowych kultur, sztuki kulturalnej czy rzemiosła.

 

Turystyka, która pobudza dumę i obywatelskie zaangażowanie

W niektórych przypadkach turystyka pomaga także w podniesieniu lokalnej wiedzy na temat wartości finansowej obszarów naturalnych i kulturalnych. Może wywoływać poczucie dumy z lokalnego i narodowego dziedzictwa oraz zainteresowanie jego ochroną. W szerszym ujęciu angażowanie lokalnych społeczności w działania i rozwój zrównoważonej turystyki wydaje się być ważnym warunkiem ochrony przyrody w zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej.


Przykład
Na Hjälmö, wyspie w archipelagu sztokholmskim w Szwecji, kilka rodzin z Västergarden prowadzi biuro przewodników turystycznych równolegle do swoich upraw ekologicznych. Goście mogą zatrzymać się na wyspie i wybrać się na wycieczkę po archipelagu, a także kupić produkty z miejscowej farmy, takie jak salami, wędzona jagnięcina czy owcze runo. Wycieczki po Västergarden są przygotowywane zgodnie z życzeniami gości i w zależności od tego, czego oni oczekują. Podczas wycieczki zwiedzający dowiadują się od przewodnika, z czego składa się archipelag i jak żyje się na wyspie w archipelagu, zarówno teraz jak i w przeszłości. Innym poruszanym tematem jest sposób tworzenia się archipelagu, wyjaśnienie, jak wiatr, pogoda, woda i człowiek pomagali w uformowaniu go w takiej postaci, jaką ma dzisiaj. Goście poznają naturalny i kulturowy obszar, w którym się znajdują, a także ważną rolę rolniczego krajobrazu w archipelagu. Jest istotne, aby był on zachowany na przyszłość (Svenska Naturskyddsföreningen Szwedzkie Społeczeństwo dla Ochrony Przyrodyn).

 

Przykład
W 1999 roku przystań ACI w Dubrowniku w Chorwacji otrzymała ekologiczną nagrodę Europejskiej Błękitnej Flagi. Jest ona przyznawana społecznościom, które podejmują szczególne wysiłki, by dbać o swoje plaże i przystanie i zarządzać nimi z uwzględnieniem środowiska lokalnego. Przystań współpracuje z miejscowymi szkołami w zakresie działalności edukacyjnej i akcji sprzątania, takich jak zbieranie i segregacja śmieci. Te działania prowadzi się po to, aby utrzymać przyznane oznaczenie Błękitnej Flagi. Przystań jest usytuowana u ujścia rzeki Ombla i można się do niej dostać drogą prowadzącą z centrum miasta. Na przystani znajduje się tablica informacyjna ze wszystkimi potrzebnymi wiadomościami, broszurami, ulotkami, książkami itd. dla turystów i mieszkańców, aby mogli poznać i lepiej zrozumieć lokalne środowisko (ACI Marina, Dubrovnik, Blue Flag Campaign).
 
Korzyści ze zrównoważonej turystyki dla turystów

Korzyści dla turystów ze zrównoważonej turystyki są liczne: mogą oni cieszyć się z nieskażonej przyrody i krajobrazów, jakości środowiska (czystego powietrza i wody), zdrowego społeczeństwa o niskim wskaźniku przestępczości, kwitnącej i autentycznej kultury lokalnej i tradycji.


Ćwiczenie dla użytkownika
Wykorzystując przedstawione powyżej wiadomości na temat turystyki zrównoważonej, sporządź listę kryteriów, które można by zastosować do oceny zrównoważenia turystyki nadmorskiej.Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top