Jesteś tutaj: / Dlaczego / Wpływy społeczno-kulturowe

 

Przedstawione tutaj wpływy społeczno-kulturowe konwencjonalnej turystyki są oddziaływaniami na bezpośrednie i pośrednie relacje między lokalnymi społecznościami a turystami oraz interakcje z przemysłem turystycznym. Z różnych powodów lokalne społeczności są często słabszą stroną w interakcji ze swoimi gośćmi i dostawcami usług. Pojawiają się tarcia, gdy turystyka przynosi zmiany w systemach wartości i zachowaniu, zagrażając tym samym autochtonicznej tożsamości. Ponadto zmiany często występują w strukturach wspólnoty, relacjach rodzinnych, tradycyjnym dla społeczności stylu życia, obrzędach i moralności.


 
Zmiana lokalnej tożsamości i wartości

Konwencjonalna turystyka może powodować zmianę lub utratę tożsamości lokalnej i wartości, a doprowadza do tego poprzez kilka ściśle powiązanych ze sobą zjawisk:

 • Komercjalizację kultury lokalnej
  Turystyka może przeobrazić lokalną kulturę w towar, jeśli tradycje religijne, lokalne zwyczaje i święta ograniczają się do wypełniania oczekiwań turystów i skutkują czymś, co nazywane jest "zmodyfikowaną tożsamością etniczną".
 • Standaryzację
  Miejscowości turystyczne ryzykują standaryzacją w procesie spełniania potrzeb turystów; podczas gdy krajobraz, zakwaterowanie, jedzenie i picie itd. muszą sprostać zapotrzebowaniu turystów na coś nowego i nieznanego. Muszą być one jednocześnie nie za bardzo nowe lub dziwaczne, ponieważ tak naprawdę niewielu turystów poszukuje całkowicie nowych rzeczy.
 • Dostosowanie się do wymagań turystów
  Turyści oczekują pamiątek, sztuki, rękodzieła, manifestacji kulturowych. W wielu miejscach turystycznych rzemieślnicy odpowiadają na te rosnące żądania i dokonują zmian we wzorach swoich produktów, by uczynić je bardziej zgodnymi z gustami nowych klientów. Zainteresowanie okazywane przez turystów może przyczyniać się do poczucia własnej wartości artystów i pomóc w zachowaniu tradycji kulturalnych. Upadek kultury może następować w procesie komercjalizowania się dóbr kultury.

 

Zderzenie kultur

Ponieważ turystyka zakłada ruch ludzi do różnych miejsc geograficznych i powstawanie więzi społecznych między osobami, które w innym wypadku nigdy nie zetknęłyby się ze sobą, mogą nastąpić zderzenia kultur, bedące efektem różnic między kulturami, grupami etnicznymi i religijnymi, wartościami, stylami życia, językami i poziomami dobrobytu. Stosunek lokalnych mieszkańców do rozwoju turystyki może przechodzić od stanu euforii, w którym goście są serdecznie przyjmowani, poprzez apatię, irytację i potencjalne antagonizmy, gdy zaczną brać górę anty-turystyczne postawy.

Zderzenia kultur mogą ponadto być wynikiem:

 • Nierówności ekonomicznej - pomiędzy miejscowymi a turystami, którzy wydają więcej niż to czynią zazwyczaj w miejscu zamieszkania.
 • Irytacji spowodowanej zachowaniami turystów - turystom często, pomijając niewiedzę lub beztroskę, nie udaje się uszanować lokalnych zwyczajów i wartości moralnych. Jako przykład może posłużyć przypadek Katalonii. Katalonia zawsze była światową potęgą w przemyśle turystycznym. Jednakże wypromowała rodzaj turystyki opartej na "słońcu, zabawie i piciu". Ci, którzy przyjeżdżają do tej krainy, idą śladem tego stereotypu i nie dbają o lokalne wartości. Są to ludzie, którzy w swoich własnych krajach nigdy nie krzyczeliby na ulicach, nie pili alkoholu przez cały dzień i nie wybijali szyb wystawowych w sklepach znajdujących się na ich drodze do "domu". Lloret de Mar, na Costa Brava, sytuacja jest w tej chwili nie do uratowania
  (Patronat de Turisme Costa Brava Girona).
 • Antagonizmów związanych z pracą – z powodu braku profesjonalnego przygotowania wiele słabo opłacanych posad obejmują ludzie miejscowi, podczas gdy lepiej płatne i bardziej prestiżowe stanowiska kierownicze są obsadzone przez ludzi z zewnątrz lub obywateli "z miasta".

 

Wpływy fizyczne powodujące napięcia społeczne

Wpływy fizyczne, które rozwijająca się turystyka ma na miejsca docelowe, mogą powodować silne napięcia społeczne, ponieważ uderzają one w lokalną społeczność.

Szkody społeczno-kulturalne wiążą się z:

 • Podupadaniem kultury – uszkodzenia dziedzictwa kulturowego mogą powstawać jako rezultat wandalizmu, zaśmiecania, drobnych kradzieży i nielegalnego usuwania elementów dziedzictwa kulturowego lub zmieniania historycznego krajobrazu, który go otacza
 • Konfliktami wokół korzystania z zasobów, takimi jak rywalizacja między turystami a lokalną ludnością w zakresie zużywania głównych zasobów takich jak woda i energia ze względu na ich skąpe zaopatrzenie
 • Konfliktami w zakresie tradycyjnego zagospodarowania gruntów w rejonach nadmorskich, jeśli budowa nadbrzeżnych hoteli i obiektów turystycznych odcina dostęp lokalnym mieszkańcom do tradycyjnych łowisk, a nawet terenów wypoczynkowych.
 
Przestępczość

Wskaźniki przestępczości zazwyczaj rosną wraz z rozwojem i urbanizacją terenu. Rozwijaniu się masowej turystyki często towarzyszy wzrost przestępczości. Obecność dużej liczby turystów z dużą ilością pieniędzy, często posiadających kosztowne przedmioty, takie jak aparaty fotograficzne i biżuteria, przyciąga przestępców, a co za tym idzie, pojawiają się napady rabunkowe czy handel narkotykami. Chociaż turystyka nie jest przyczyną wykorzystywania seksualnego, zapewnia do niego łatwy dostęp.

 

Pogarszanie się warunków pracy i zatrudnienia

Badania pokazują, że wiele stanowisk w sektorze turystycznym oferuje warunki pracy i zatrudnienia, które pozostawiają wiele do życzenia: długie godziny pracy, niestabilność zatrudnienia, niską płacę, niewiele praktyki i małe szanse na podniesienie kwalifikacji (www.ilo.org). W dodatku ostatnio rozwój wydarzeń w branży turystyki i podróżnictwa (liberalizacja, bardzo twarde współzawodnictwo) wydaje się wzmacniać tendencję do bardziej niepewnych i zmiennych warunków zatrudnienia. Czasem w takich sytuacjach wykorzystuje się dzieci, gdyż są one pracownikami tanimi i elastycznymi.

 

Monitoring

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher
Top