Doğru cevap: (b)

Küresel ısınma; biyolojik çeşitliliği belirgin olarak etkilemeyecektir. Çünkü; pek çok hayvan ve bitki türleri için habitatlar değişecektir.