Doğru cevap: (b)

Turizm faaliyetleri çoğu zaman insanları, olumsuz etkilere yöneltebilir. Bu faaliyetler ise; çevre kirlenmesi ve ormanların tahrip edilmesi gibi, pek çok biyolojik türün ve habitatlarının yok olmasına neden olabilmektedir.