Doğru cevaplar: (b) ve (c)

b) Kıyı kumullarından inşaat amacıyla alınan malzemeler ve plaj yapıları nedeniyle, doğal habitat üzerindeki baskılar
c) Balıkçılıkta kota ve üreme zamanlarına aykırı avlanmanın habitat üzerindeki baskıları