Doğru cevaplar: (a), (b), (c) ve (d)

a) Rekreasyon amacıyla habitat alanının daralarak diğer sektörlerin yoğunlaşması ve Çıralı Plajına özgü ekosistem özelliklerinin değiştirilmesi
b) Plaj yapıları nedeniyle, Çıralı Plajında gözlenen türlerin üreme faaliyetleri ve yavrular üzerindeki etkiler
c) Çıralı Plajındaki katı atıkların tür sayısının çoğalmasında olumsuz etkilere neden olması
d) Çıralı Plajında bütünleşik yaklaşım yerine sektörel faaliyetlerin yoğunlaşması