Cevap-1:

Doğru olan seçenek (a)

Bazı bitki ve hayvanlar, tıbbi amaçlar için halen yararlıdır.