Cevap-2:

Doğru seçenekler:

(a), (b) ve (c) seçeneklerinin üçü de doğru cevabı vermektedir:

(a) Sulak alanlar; atıksulardan (mikroorganizmaları besleyen) gıda maddelerini, (zehirleyici etkisi bulunan) ağır metalleri, organik maddeleri ve askıdaki katıları uzaklaştırmak için yararlıdır.

(b) Sulak alanlar; su döngüsünün sürdürülmesi için yararlıdır.

(c) Sulak alanlar; taşkınlar ve kuraklık gibi aşırı (afet) olaylarda tampon bölge olarak yararlı olabilir.